• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:17:50 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
81,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,25%)
Tham chiếu
81,60
Mở cửa
82,00
Cao nhất
82,30
Thấp nhất
81,70
Khối lượng
1.319.500
KLTB 10 ngày
1.276.360
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
68,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
15/08/2022 303.715.279 756.800 866.400 -109.600 62.061.566 71.049.340 -8.987.774
12/08/2022 304.227.279 1.005.600 886.200 119.400 81.812.810 72.129.540 9.683.270
11/08/2022 304.815.579 770.000 592.800 177.200 62.756.390 48.333.850 14.422.540
10/08/2022 305.373.279 171.000 244.800 -73.800 13.817.980 19.779.430 -5.961.450
09/08/2022 305.143.979 464.600 417.300 47.300 37.797.070 33.932.300 3.864.770
08/08/2022 305.206.979 165.700 210.500 -44.800 13.591.350 17.267.390 -3.676.040
05/08/2022 305.348.579 663.800 395.800 268.000 54.390.140 32.429.890 21.960.250
04/08/2022 305.634.359 1.258.200 424.100 834.100 101.963.300 34.504.280 67.459.020
03/08/2022 306.691.959 1.445.000 24.100 1.420.900 110.143.390 1.898.860 108.244.530
02/08/2022 307.000.759 918.300 378.000 540.300 71.358.090 29.275.770 42.082.320
01/08/2022 307.501.704 833.900 200.600 633.300 63.380.930 15.130.900 48.250.030
29/07/2022 308.014.904 1.378.700 1.636.200 -257.500 103.647.860 127.266.660 -23.618.800
28/07/2022 308.878.204 664.100 417.300 246.800 49.895.850 31.341.880 18.553.970
27/07/2022 309.095.474 557.000 320.700 236.300 41.515.080 23.896.580 17.618.500
26/07/2022 309.273.774 331.300 15.400 315.900 24.498.870 1.135.690 23.363.180
25/07/2022 308.989.474 424.900 443.300 -18.400 30.917.760 32.210.950 -1.293.190
22/07/2022 309.343.374 652.900 370.700 282.200 47.310.170 26.781.460 20.528.710
21/07/2022 309.434.274 460.000 613.100 -153.100 33.343.260 44.413.170 -11.069.910
20/07/2022 309.750.574 193.800 71.000 122.800 14.002.860 5.122.070 8.880.790
19/07/2022 309.905.774 178.900 559.500 -380.600 12.831.040 40.050.140 -27.219.100