• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 6:28:45 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
96,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,42%)
Tham chiếu
96,00
Mở cửa
96,10
Cao nhất
96,50
Thấp nhất
95,20
Khối lượng
918.300
KLTB 10 ngày
1.006.920
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
82,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
19/10/2021 239.693.019 129.200 498.900 -369.700 12.386.810 47.781.980 -35.395.170
18/10/2021 239.068.619 449.100 815.300 -366.200 43.327.990 78.392.940 -35.064.950
15/10/2021 238.346.579 532.500 310.600 221.900 51.534.430 30.046.880 21.487.550
14/10/2021 238.646.180 902.400 737.600 164.800 87.126.702 71.215.266 15.911.437
13/10/2021 239.164.456 757.600 1.143.200 -385.600 73.671.370 111.237.270 -37.565.900
12/10/2021 239.654.756 476.400 380.300 96.100 46.470.090 37.046.840 9.423.250
11/10/2021 239.571.456 252.900 384.100 -131.200 24.624.080 37.424.180 -12.800.100
08/10/2021 239.590.356 45.400 267.300 -221.900 4.366.940 25.757.830 -21.390.890
07/10/2021 239.294.127 333.200 457.300 -124.100 31.946.070 43.721.450 -11.775.380
06/10/2021 239.329.227 160.000 230.400 -70.400 15.222.360 21.902.810 -6.680.450
05/10/2021 238.311.327 587.000 341.200 245.800 56.175.420 32.630.130 23.545.290
04/10/2021 237.948.278 24.100 248.100 -224.000 2.293.440 23.575.490 -21.282.050
01/10/2021 237.729.578 1.640.548 2.545.848 -905.300 149.926.370 237.136.320 -87.209.950
30/09/2021 237.972.678 150.800 950.000 -799.200 14.726.900 92.662.160 -77.935.260
29/09/2021 237.995.578 168.700 242.800 -74.100 16.638.750 23.835.420 -7.196.670
28/09/2021 238.098.778 288.300 29.500 258.800 28.463.220 2.918.210 25.545.010
27/09/2021 238.332.078 263.500 127.900 135.600 26.116.200 12.655.840 13.460.360
24/09/2021 238.797.578 277.000 75.100 201.900 27.561.060 7.477.090 20.083.970
23/09/2021 238.652.878 347.900 55.000 292.900 34.613.300 5.452.060 29.161.240
22/09/2021 238.816.778 619.200 31.700 587.500 58.758.130 3.141.690 55.616.440