• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 12:29:37 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
75,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,69%)
Tham chiếu
78,00
Mở cửa
77,20
Cao nhất
77,70
Thấp nhất
75,80
Khối lượng
1.054.100
KLTB 10 ngày
928.160
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
68,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/09/2022 -2,10/-2,69% 77,20 77,70 75,80 75,90 76,72 75,90 1.054.100
22/09/2022 -0,90/-1,14% 77,70 78,60 77,50 78,00 77,82 78,00 1.255.000
21/09/2022 -0,30/-0,38% 79,30 79,60 77,90 78,90 78,59 78,90 1.519.200
20/09/2022 +0,40/+0,51% 78,80 80,00 78,60 79,20 79,17 79,20 521.200
19/09/2022 -1,20/-1,50% 79,00 80,20 78,00 78,80 79,25 78,80 1.030.500
16/09/2022 +0,80/+1,01% 79,30 80,00 78,50 80,00 79,68 80,00 1.519.200
15/09/2022 +0,90/+1,15% 78,50 79,30 78,10 79,20 78,72 79,20 804.200
14/09/2022 -0,30/-0,38% 77,20 79,50 77,00 78,30 78,01 78,30 1.085.800
13/09/2022 -0,50/-0,63% 79,40 79,40 78,60 78,60 79,02 78,60 2.154.900
12/09/2022 +0,30/+0,38% 79,60 79,70 78,80 79,10 79,04 79,10 1.025.800
09/09/2022 +0,80/+1,03% 78,50 79,30 78,20 78,80 78,66 78,80 2.704.640
08/09/2022 -2,00/-2,50% 80,90 80,90 78,00 78,00 79,42 78,00 1.424.300
07/09/2022 -2,70/-3,26% 82,00 82,50 79,80 80,00 81,41 80,00 2.365.300
06/09/2022 +0,10/+0,12% 82,60 84,00 82,10 82,70 82,98 82,70 1.027.300
05/09/2022 -1,40/-1,67% 84,00 84,30 82,50 82,60 83,07 82,60 1.582.800
31/08/2022 -2,00/-2,33% 86,00 86,50 84,00 84,00 85,33 84,00 1.127.900
30/08/2022 +3,50/+4,24% 82,50 86,00 82,50 86,00 84,73 86,00 2.562.800
29/08/2022 0,00 / 0,00% 81,40 82,50 80,90 82,50 81,52 82,50 1.063.500
26/08/2022 +0,50/+0,61% 82,00 83,70 82,00 82,50 83,00 82,50 1.594.500
25/08/2022 0,00 / 0,00% 82,20 82,20 81,30 82,00 81,66 82,00 630.800