• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,79 +5,95/+0,44%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,79   +5,95/+0,44%  |   HNX-INDEX   361,75   +2,78/+0,77%  |   UPCOM-INDEX   97,28   +0,52/+0,54%  |   VN30   1.448,43   +2,21/+0,15%  |   HNX30   585,67   +3,59/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 1:17:08 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
1:15:05 CH
98,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+0,61%)
Tham chiếu
98,00
Mở cửa
98,40
Cao nhất
98,60
Thấp nhất
98,00
Khối lượng
210.600
KLTB 10 ngày
861.680
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
80,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 +0,60/+0,61% 98,40 98,60 98,00 98,60 98,21 98,60 210.600
21/09/2021 -1,60/-1,61% 99,50 99,80 98,00 98,00 98,82 98,00 862.000
20/09/2021 +2,40/+2,47% 97,30 101,00 97,30 99,60 99,61 99,60 2.359.900
17/09/2021 -0,90/-0,92% 97,50 98,40 97,20 97,20 97,62 97,20 1.023.200
16/09/2021 +1,00/+1,03% 98,90 98,90 97,50 98,10 98,16 98,10 570.400
15/09/2021 -1,20/-1,22% 98,30 98,30 97,10 97,10 97,72 97,10 880.500
14/09/2021 +0,20/+0,20% 98,10 98,50 97,00 98,30 97,73 98,30 2.751.500
13/09/2021 -1,10/-1,11% 98,80 99,00 98,10 98,10 98,52 98,10 1.043.100
10/09/2021 -0,10/-0,10% 99,80 99,80 98,60 99,20 99,34 99,20 939.800
09/09/2021 -0,40/-0,40% 99,70 100,10 98,60 99,30 99,36 99,30 838.200
08/09/2021 -0,30/-0,30% 100,00 100,10 96,80 99,70 99,57 99,70 928.000
07/09/2021 0,00 / 0,00% 99,90 100,80 99,80 100,00 100,06 100,00 1.123.800
06/09/2021 +0,60/+0,60% 99,40 100,10 99,40 100,00 99,85 100,00 978.700
01/09/2021 0,00 / 0,00% 99,40 99,90 96,00 99,40 99,21 99,40 907.500
31/08/2021 +0,10/+0,10% 99,50 99,90 98,30 99,40 98,92 99,40 1.013.900
30/08/2021 +1,50/+1,53% 98,40 99,40 97,80 99,30 98,72 99,30 1.542.495
27/08/2021 +1,00/+1,03% 96,00 98,50 96,00 97,80 97,10 97,80 1.106.600
26/08/2021 -0,70/-0,72% 97,80 99,00 96,80 96,80 97,41 96,80 1.158.900
25/08/2021 +0,50/+0,52% 97,00 99,00 96,80 97,50 97,70 97,50 1.119.200
24/08/2021 -0,30/-0,31% 99,20 99,20 96,50 97,00 97,06 97,00 1.090.100