• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:00:04 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
73,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-1,08%)
Tham chiếu
74,00
Mở cửa
73,20
Cao nhất
74,30
Thấp nhất
72,40
Khối lượng
1.776.400
KLTB 10 ngày
852.320
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
68,90
VCB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
29/12/2020 Nguyễn Thị Minh Tâm --- Bán 2.523 Biểu đồ
18/12/2020 Nguyễn Thị Minh Tâm --- Đăng ký bán 2.523 Biểu đồ
18/12/2020 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Bán 15.000 Biểu đồ
17/12/2020 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
27/04/2020 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Mua 10.000 Biểu đồ
30/03/2020 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
29/11/2019 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Bán 10.000 Biểu đồ
08/11/2019 Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
24/07/2019 Nguyễn Thị Phương --- Bán 21.000 Biểu đồ
22/07/2019 Nguyễn Thị Phương --- Đăng ký bán 21.000 Biểu đồ
19/07/2019 Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc Bán 37.000 Biểu đồ
18/07/2019 Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 37.000 Biểu đồ
08/01/2019 Nghiêm Xuân Thành --- Mua 10.000 Biểu đồ
08/01/2019 Nghiêm Xuân Thành --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
30/11/2018 Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc Mua 10.000 Biểu đồ
01/11/2018 Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
24/01/2018 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Tổng giám đốc Bán 2.829 Biểu đồ
18/01/2018 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 2.829 Biểu đồ
05/01/2018 Nghiêm Xuân Thành --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
05/01/2018 Nghiêm Xuân Thành --- Mua 10.000 Biểu đồ