• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:02:53 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
81,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,25%)
Tham chiếu
81,60
Mở cửa
82,00
Cao nhất
82,30
Thấp nhất
81,70
Khối lượng
1.319.500
KLTB 10 ngày
1.276.360
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
68,90
Giá đóng cửa ngày 01/09/2021
99,40 0,00/0,00%
Mở cửa 99,40
Cao nhất 99,90
Thấp nhất 96,00
Khối lượng 907.500
Giá điều chỉnh 76,95
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
01/09/2021 0,00 / 0,00% 99,40 99,90 96,00 99,40 99,21 76,95 907.500
31/08/2021 +0,10 / +0,10% 99,50 99,90 98,30 99,40 98,92 76,95 1.013.900
30/08/2021 +1,50 / +1,53% 98,40 99,40 97,80 99,30 98,72 76,88 1.542.495
27/08/2021 +1,00 / +1,03% 96,00 98,50 96,00 97,80 97,10 75,72 1.106.600
26/08/2021 -0,70 / -0,72% 97,80 99,00 96,80 96,80 97,41 74,94 1.158.900
25/08/2021 +0,50 / +0,52% 97,00 99,00 96,80 97,50 97,70 75,48 1.119.200
24/08/2021 -0,30 / -0,31% 99,20 99,20 96,50 97,00 97,06 75,10 1.090.100
23/08/2021 -2,80 / -2,80% 99,00 100,00 96,60 97,30 97,67 75,33 2.136.200
20/08/2021 -2,70 / -2,63% 101,20 101,90 99,40 100,10 100,60 77,50 1.860.500
19/08/2021 +1,80 / +1,78% 100,70 103,00 99,80 102,80 101,24 79,59 2.617.600
18/08/2021 0,00 / 0,00% 101,00 102,50 99,70 101,00 101,57 78,19 1.848.000
17/08/2021 +0,40 / +0,40% 102,50 103,00 101,00 101,00 101,85 78,19 1.930.700
16/08/2021 +1,00 / +1,00% 99,60 100,60 99,00 100,60 99,76 77,88 2.053.400
13/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,90 99,90 98,30 99,60 99,17 77,11 1.568.900
12/08/2021 -0,60 / -0,60% 100,50 100,80 99,50 99,90 100,09 77,34 1.048.600
11/08/2021 +1,50 / +1,52% 99,30 101,70 99,10 100,50 100,96 77,81 1.711.800
10/08/2021 +0,70 / +0,71% 99,00 99,20 98,50 99,00 98,81 76,64 1.597.400
09/08/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,90 97,70 98,30 98,15 76,10 1.290.900
06/08/2021 -1,30 / -1,31% 99,80 99,80 98,10 98,10 98,63 75,95 1.114.400
05/08/2021 +0,90 / +0,91% 98,00 99,50 97,90 99,40 98,80 76,95 1.127.700
04/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,20 99,30 98,10 98,50 98,62 76,26 1.222.300
03/08/2021 +1,80 / +1,86% 97,10 98,80 97,00 98,80 98,00 76,49 1.265.700
02/08/2021 -1,00 / -1,02% 97,00 98,70 96,40 97,00 97,17 75,10 1.395.000
30/07/2021 +0,10 / +0,10% 97,30 98,80 97,20 98,00 97,98 75,87 1.564.600
29/07/2021 +0,90 / +0,93% 97,40 97,90 97,00 97,90 97,32 75,79 1.191.800
28/07/2021 +2,00 / +2,11% 95,10 97,00 95,10 97,00 95,69 75,10 1.490.800
27/07/2021 -1,00 / -1,04% 97,50 97,60 95,00 95,00 96,12 73,55 2.686.200
26/07/2021 -1,00 / -1,03% 96,50 97,50 95,70 96,00 96,20 74,32 1.294.200
23/07/2021 -3,30 / -3,29% 99,30 99,80 97,00 97,00 98,43 75,10 1.744.300
22/07/2021 +1,30 / +1,31% 98,90 100,70 98,00 100,30 99,37 77,65 1.500.800