• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 6:57:32 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
96,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,42%)
Tham chiếu
96,00
Mở cửa
96,10
Cao nhất
96,50
Thấp nhất
95,20
Khối lượng
918.300
KLTB 10 ngày
1.006.920
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
82,80
Giá đóng cửa ngày 15/09/2021
97,10 -1,20/-1,22%
Mở cửa 98,30
Cao nhất 98,30
Thấp nhất 97,10
Khối lượng 880.500
Giá điều chỉnh 97,10
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/09/2021 -1,20 / -1,22% 98,30 98,30 97,10 97,10 97,72 97,10 880.500
14/09/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,50 97,00 98,30 97,73 98,30 2.751.500
13/09/2021 -1,10 / -1,11% 98,80 99,00 98,10 98,10 98,52 98,10 1.043.100
10/09/2021 -0,10 / -0,10% 99,80 99,80 98,60 99,20 99,34 99,20 939.800
09/09/2021 -0,40 / -0,40% 99,70 100,10 98,60 99,30 99,36 99,30 838.200
08/09/2021 -0,30 / -0,30% 100,00 100,10 96,80 99,70 99,57 99,70 928.000
07/09/2021 0,00 / 0,00% 99,90 100,80 99,80 100,00 100,06 100,00 1.123.800
06/09/2021 +0,60 / +0,60% 99,40 100,10 99,40 100,00 99,85 100,00 978.700
01/09/2021 0,00 / 0,00% 99,40 99,90 96,00 99,40 99,21 99,40 907.500
31/08/2021 +0,10 / +0,10% 99,50 99,90 98,30 99,40 98,92 99,40 1.013.900
30/08/2021 +1,50 / +1,53% 98,40 99,40 97,80 99,30 98,72 99,30 1.542.495
27/08/2021 +1,00 / +1,03% 96,00 98,50 96,00 97,80 97,10 97,80 1.106.600
26/08/2021 -0,70 / -0,72% 97,80 99,00 96,80 96,80 97,41 96,80 1.158.900
25/08/2021 +0,50 / +0,52% 97,00 99,00 96,80 97,50 97,70 97,50 1.119.200
24/08/2021 -0,30 / -0,31% 99,20 99,20 96,50 97,00 97,06 97,00 1.090.100
23/08/2021 -2,80 / -2,80% 99,00 100,00 96,60 97,30 97,67 97,30 2.136.200
20/08/2021 -2,70 / -2,63% 101,20 101,90 99,40 100,10 100,60 100,10 1.860.500
19/08/2021 +1,80 / +1,78% 100,70 103,00 99,80 102,80 101,24 102,80 2.617.600
18/08/2021 0,00 / 0,00% 101,00 102,50 99,70 101,00 101,57 101,00 1.848.000
17/08/2021 +0,40 / +0,40% 102,50 103,00 101,00 101,00 101,85 101,00 1.930.700
16/08/2021 +1,00 / +1,00% 99,60 100,60 99,00 100,60 99,76 100,60 2.053.400
13/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,90 99,90 98,30 99,60 99,17 99,60 1.568.900
12/08/2021 -0,60 / -0,60% 100,50 100,80 99,50 99,90 100,09 99,90 1.048.600
11/08/2021 +1,50 / +1,52% 99,30 101,70 99,10 100,50 100,96 100,50 1.711.800
10/08/2021 +0,70 / +0,71% 99,00 99,20 98,50 99,00 98,81 99,00 1.597.400
09/08/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,90 97,70 98,30 98,15 98,30 1.290.900
06/08/2021 -1,30 / -1,31% 99,80 99,80 98,10 98,10 98,63 98,10 1.114.400
05/08/2021 +0,90 / +0,91% 98,00 99,50 97,90 99,40 98,80 99,40 1.127.700
04/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,20 99,30 98,10 98,50 98,62 98,50 1.222.300
03/08/2021 +1,80 / +1,86% 97,10 98,80 97,00 98,80 98,00 98,80 1.265.700