• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:25:49 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
98,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,80 (+2,94%)
Tham chiếu
95,40
Mở cửa
96,10
Cao nhất
99,40
Thấp nhất
96,10
Khối lượng
873.000
KLTB 10 ngày
1.038.730
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
85,50
Giá đóng cửa ngày 15/10/2021
96,50 -0,20/-0,21%
Mở cửa 96,80
Cao nhất 97,30
Thấp nhất 96,50
Khối lượng 731.500
Giá điều chỉnh 96,50
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2021 -0,20 / -0,21% 96,80 97,30 96,50 96,50 96,78 96,50 731.500
14/10/2021 -0,30 / -0,31% 97,00 97,20 95,90 96,70 96,55 96,70 1.866.700
13/10/2021 0,00 / 0,00% 97,90 98,00 97,00 97,00 97,34 97,00 1.555.800
12/10/2021 -0,50 / -0,51% 98,30 98,30 97,00 97,00 97,54 97,00 913.500
11/10/2021 +0,50 / +0,52% 97,00 98,40 96,80 97,50 97,57 97,50 1.178.000
08/10/2021 +0,20 / +0,21% 96,60 97,00 95,60 97,00 96,43 97,00 785.500
07/10/2021 +1,20 / +1,26% 95,60 96,80 95,00 96,80 95,83 96,80 847.200
06/10/2021 0,00 / 0,00% 95,60 95,60 94,80 95,60 95,08 95,60 773.200
05/10/2021 +1,00 / +1,06% 95,10 96,10 95,10 95,60 95,66 95,60 1.061.700
04/10/2021 -1,30 / -1,36% 96,00 96,50 94,40 94,60 94,99 94,60 959.300
01/10/2021 -1,30 / -1,34% 97,30 98,20 95,80 95,90 96,34 95,90 3.061.848
30/09/2021 -1,30 / -1,32% 98,50 98,60 97,10 97,20 97,56 97,20 1.287.900
29/09/2021 -0,70 / -0,71% 99,50 99,50 97,50 98,50 98,30 98,50 565.000
28/09/2021 +1,20 / +1,22% 97,80 99,30 97,50 99,20 98,67 99,20 566.500
27/09/2021 -1,50 / -1,51% 99,50 99,70 98,00 98,00 99,06 98,00 518.900
24/09/2021 0,00 / 0,00% 99,50 99,80 99,30 99,50 99,52 99,50 454.700
23/09/2021 0,00 / 0,00% 99,60 100,40 98,50 99,50 99,58 99,50 758.000
22/09/2021 +1,50 / +1,53% 98,40 99,50 98,00 99,50 98,54 99,50 916.200
21/09/2021 -1,60 / -1,61% 99,50 99,80 98,00 98,00 98,82 98,00 862.000
20/09/2021 +2,40 / +2,47% 97,30 101,00 97,30 99,60 99,61 99,60 2.359.900
17/09/2021 -0,90 / -0,92% 97,50 98,40 97,20 97,20 97,62 97,20 1.023.200
16/09/2021 +1,00 / +1,03% 98,90 98,90 97,50 98,10 98,16 98,10 570.400
15/09/2021 -1,20 / -1,22% 98,30 98,30 97,10 97,10 97,72 97,10 880.500
14/09/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,50 97,00 98,30 97,73 98,30 2.751.500
13/09/2021 -1,10 / -1,11% 98,80 99,00 98,10 98,10 98,52 98,10 1.043.100
10/09/2021 -0,10 / -0,10% 99,80 99,80 98,60 99,20 99,34 99,20 939.800
09/09/2021 -0,40 / -0,40% 99,70 100,10 98,60 99,30 99,36 99,30 838.200
08/09/2021 -0,30 / -0,30% 100,00 100,10 96,80 99,70 99,57 99,70 928.000
07/09/2021 0,00 / 0,00% 99,90 100,80 99,80 100,00 100,06 100,00 1.123.800
06/09/2021 +0,60 / +0,60% 99,40 100,10 99,40 100,00 99,85 100,00 978.700