• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,58 +2,15/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,58   +2,15/+0,17%  |   HNX-INDEX   313,50   -1,41/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,03   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.311,94   +1,24/+0,09%  |   HNX30   565,14   -2,67/-0,47%
26 Tháng Năm 2022 1:11:49 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
1:05:01 CH
76,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-1,17%)
Tham chiếu
77,00
Mở cửa
77,00
Cao nhất
77,10
Thấp nhất
76,00
Khối lượng
374.000
KLTB 10 ngày
1.056.960
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
73,00
Giá đóng cửa ngày 22/06/2021
107,60 +1,00/+0,94%
Mở cửa 107,10
Cao nhất 108,50
Thấp nhất 106,50
Khối lượng 2.171.000
Giá điều chỉnh 83,30
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/06/2021 +1,00 / +0,94% 107,10 108,50 106,50 107,60 107,68 83,30 2.171.000
21/06/2021 -1,90 / -1,75% 108,00 108,20 106,00 106,60 107,30 82,53 3.007.900
18/06/2021 +4,30 / +4,13% 104,50 109,00 104,30 108,50 106,42 84,00 3.824.900
17/06/2021 +0,20 / +0,19% 104,00 105,00 102,00 104,20 104,56 80,67 2.896.100
16/06/2021 +1,20 / +1,17% 102,50 106,00 102,50 104,00 104,50 80,52 2.898.400
15/06/2021 +0,80 / +0,78% 102,10 103,00 101,00 102,80 102,14 79,59 1.440.700
14/06/2021 -0,80 / -0,78% 102,10 103,40 101,30 102,00 102,55 78,97 1.548.700
11/06/2021 +1,00 / +0,98% 101,10 103,50 100,50 102,80 102,16 79,59 2.048.000
10/06/2021 -0,20 / -0,20% 102,00 102,90 100,00 101,80 101,69 78,81 2.282.500
09/06/2021 +2,00 / +2,00% 100,00 102,00 99,20 102,00 100,79 78,97 2.433.900
08/06/2021 -3,00 / -2,91% 103,00 104,00 100,00 100,00 101,76 77,42 2.351.600
07/06/2021 -1,90 / -1,81% 104,30 104,90 101,20 103,00 102,88 79,74 3.023.900
04/06/2021 -1,80 / -1,69% 106,50 106,50 104,10 104,90 105,42 81,21 2.945.800
03/06/2021 +0,70 / +0,66% 106,10 108,00 106,00 106,70 106,90 82,61 2.802.000
02/06/2021 +2,30 / +2,22% 104,00 107,50 103,70 106,00 105,62 82,06 5.416.100
01/06/2021 +5,10 / +5,17% 99,40 104,20 98,70 103,70 101,90 80,28 4.573.500
31/05/2021 -1,00 / -1,00% 101,00 101,00 98,30 98,60 99,03 76,34 2.821.000
28/05/2021 +0,90 / +0,91% 99,00 101,10 97,60 99,60 99,12 77,11 2.230.000
27/05/2021 -1,70 / -1,69% 100,40 100,40 98,00 98,70 99,41 76,41 1.818.400
26/05/2021 +0,60 / +0,60% 99,90 101,80 99,70 100,40 100,56 77,73 2.356.000
25/05/2021 +2,40 / +2,46% 97,40 100,00 97,40 99,80 99,34 77,26 4.450.000
24/05/2021 +0,60 / +0,62% 97,50 98,50 96,50 97,40 97,36 75,41 1.874.700
21/05/2021 -2,20 / -2,22% 96,30 98,00 96,00 96,80 97,03 74,94 1.799.200
20/05/2021 +4,90 / +5,21% 94,10 99,00 94,10 99,00 95,87 76,64 1.938.100
19/05/2021 -0,50 / -0,53% 94,60 94,60 93,80 94,10 94,12 72,85 1.738.100
18/05/2021 -1,40 / -1,46% 95,30 96,00 94,50 94,60 94,50 73,24 2.103.400
17/05/2021 -0,90 / -0,93% 97,10 97,30 95,80 96,00 95,80 74,32 1.715.100
14/05/2021 +0,10 / +0,10% 97,40 98,30 96,60 96,90 97,24 75,02 1.443.600
13/05/2021 -0,50 / -0,51% 97,20 97,80 96,80 96,80 97,16 74,94 1.767.000
12/05/2021 -0,60 / -0,61% 97,90 97,90 97,00 97,30 97,39 75,33 1.218.300