• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 7:27:18 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
96,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,21%)
Tham chiếu
96,70
Mở cửa
96,80
Cao nhất
97,30
Thấp nhất
96,50
Khối lượng
731.500
KLTB 10 ngày
987.210
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
82,80
Giá đóng cửa ngày 22/09/2021
99,50 +1,50/+1,53%
Mở cửa 98,40
Cao nhất 99,50
Thấp nhất 98,00
Khối lượng 916.200
Giá điều chỉnh 99,50
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 +1,50 / +1,53% 98,40 99,50 98,00 99,50 98,54 99,50 916.200
21/09/2021 -1,60 / -1,61% 99,50 99,80 98,00 98,00 98,82 98,00 862.000
20/09/2021 +2,40 / +2,47% 97,30 101,00 97,30 99,60 99,61 99,60 2.359.900
17/09/2021 -0,90 / -0,92% 97,50 98,40 97,20 97,20 97,62 97,20 1.023.200
16/09/2021 +1,00 / +1,03% 98,90 98,90 97,50 98,10 98,16 98,10 570.400
15/09/2021 -1,20 / -1,22% 98,30 98,30 97,10 97,10 97,72 97,10 880.500
14/09/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,50 97,00 98,30 97,73 98,30 2.751.500
13/09/2021 -1,10 / -1,11% 98,80 99,00 98,10 98,10 98,52 98,10 1.043.100
10/09/2021 -0,10 / -0,10% 99,80 99,80 98,60 99,20 99,34 99,20 939.800
09/09/2021 -0,40 / -0,40% 99,70 100,10 98,60 99,30 99,36 99,30 838.200
08/09/2021 -0,30 / -0,30% 100,00 100,10 96,80 99,70 99,57 99,70 928.000
07/09/2021 0,00 / 0,00% 99,90 100,80 99,80 100,00 100,06 100,00 1.123.800
06/09/2021 +0,60 / +0,60% 99,40 100,10 99,40 100,00 99,85 100,00 978.700
01/09/2021 0,00 / 0,00% 99,40 99,90 96,00 99,40 99,21 99,40 907.500
31/08/2021 +0,10 / +0,10% 99,50 99,90 98,30 99,40 98,92 99,40 1.013.900
30/08/2021 +1,50 / +1,53% 98,40 99,40 97,80 99,30 98,72 99,30 1.542.495
27/08/2021 +1,00 / +1,03% 96,00 98,50 96,00 97,80 97,10 97,80 1.106.600
26/08/2021 -0,70 / -0,72% 97,80 99,00 96,80 96,80 97,41 96,80 1.158.900
25/08/2021 +0,50 / +0,52% 97,00 99,00 96,80 97,50 97,70 97,50 1.119.200
24/08/2021 -0,30 / -0,31% 99,20 99,20 96,50 97,00 97,06 97,00 1.090.100
23/08/2021 -2,80 / -2,80% 99,00 100,00 96,60 97,30 97,67 97,30 2.136.200
20/08/2021 -2,70 / -2,63% 101,20 101,90 99,40 100,10 100,60 100,10 1.860.500
19/08/2021 +1,80 / +1,78% 100,70 103,00 99,80 102,80 101,24 102,80 2.617.600
18/08/2021 0,00 / 0,00% 101,00 102,50 99,70 101,00 101,57 101,00 1.848.000
17/08/2021 +0,40 / +0,40% 102,50 103,00 101,00 101,00 101,85 101,00 1.930.700
16/08/2021 +1,00 / +1,00% 99,60 100,60 99,00 100,60 99,76 100,60 2.053.400
13/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,90 99,90 98,30 99,60 99,17 99,60 1.568.900
12/08/2021 -0,60 / -0,60% 100,50 100,80 99,50 99,90 100,09 99,90 1.048.600
11/08/2021 +1,50 / +1,52% 99,30 101,70 99,10 100,50 100,96 100,50 1.711.800
10/08/2021 +0,70 / +0,71% 99,00 99,20 98,50 99,00 98,81 99,00 1.597.400