• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 1:34:10 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
98,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,80 (+2,94%)
Tham chiếu
95,40
Mở cửa
96,10
Cao nhất
99,40
Thấp nhất
96,10
Khối lượng
873.000
KLTB 10 ngày
1.038.730
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
85,50
Giá đóng cửa ngày 26/08/2021
96,80 -0,70/-0,72%
Mở cửa 97,80
Cao nhất 99,00
Thấp nhất 96,80
Khối lượng 1.158.900
Giá điều chỉnh 96,80
Giá quá khứ của VCB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/08/2021 -0,70 / -0,72% 97,80 99,00 96,80 96,80 97,41 96,80 1.158.900
25/08/2021 +0,50 / +0,52% 97,00 99,00 96,80 97,50 97,70 97,50 1.119.200
24/08/2021 -0,30 / -0,31% 99,20 99,20 96,50 97,00 97,06 97,00 1.090.100
23/08/2021 -2,80 / -2,80% 99,00 100,00 96,60 97,30 97,67 97,30 2.136.200
20/08/2021 -2,70 / -2,63% 101,20 101,90 99,40 100,10 100,60 100,10 1.860.500
19/08/2021 +1,80 / +1,78% 100,70 103,00 99,80 102,80 101,24 102,80 2.617.600
18/08/2021 0,00 / 0,00% 101,00 102,50 99,70 101,00 101,57 101,00 1.848.000
17/08/2021 +0,40 / +0,40% 102,50 103,00 101,00 101,00 101,85 101,00 1.930.700
16/08/2021 +1,00 / +1,00% 99,60 100,60 99,00 100,60 99,76 100,60 2.053.400
13/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,90 99,90 98,30 99,60 99,17 99,60 1.568.900
12/08/2021 -0,60 / -0,60% 100,50 100,80 99,50 99,90 100,09 99,90 1.048.600
11/08/2021 +1,50 / +1,52% 99,30 101,70 99,10 100,50 100,96 100,50 1.711.800
10/08/2021 +0,70 / +0,71% 99,00 99,20 98,50 99,00 98,81 99,00 1.597.400
09/08/2021 +0,20 / +0,20% 98,10 98,90 97,70 98,30 98,15 98,30 1.290.900
06/08/2021 -1,30 / -1,31% 99,80 99,80 98,10 98,10 98,63 98,10 1.114.400
05/08/2021 +0,90 / +0,91% 98,00 99,50 97,90 99,40 98,80 99,40 1.127.700
04/08/2021 -0,30 / -0,30% 99,20 99,30 98,10 98,50 98,62 98,50 1.222.300
03/08/2021 +1,80 / +1,86% 97,10 98,80 97,00 98,80 98,00 98,80 1.265.700
02/08/2021 -1,00 / -1,02% 97,00 98,70 96,40 97,00 97,17 97,00 1.395.000
30/07/2021 +0,10 / +0,10% 97,30 98,80 97,20 98,00 97,98 98,00 1.564.600
29/07/2021 +0,90 / +0,93% 97,40 97,90 97,00 97,90 97,32 97,90 1.191.800
28/07/2021 +2,00 / +2,11% 95,10 97,00 95,10 97,00 95,69 97,00 1.490.800
27/07/2021 -1,00 / -1,04% 97,50 97,60 95,00 95,00 96,12 95,00 2.686.200
26/07/2021 -1,00 / -1,03% 96,50 97,50 95,70 96,00 96,20 96,00 1.294.200
23/07/2021 -3,30 / -3,29% 99,30 99,80 97,00 97,00 98,43 97,00 1.744.300
22/07/2021 +1,30 / +1,31% 98,90 100,70 98,00 100,30 99,37 100,30 1.500.800
21/07/2021 -1,20 / -1,20% 99,50 100,50 98,30 99,00 99,66 99,00 1.463.700
20/07/2021 +3,20 / +3,30% 97,80 101,00 93,50 100,20 96,36 100,20 2.652.500
19/07/2021 -5,50 / -5,37% 100,00 100,20 95,90 97,00 97,76 97,00 2.689.700
16/07/2021 0,00 / 0,00% 102,50 103,40 101,00 102,50 102,29 102,50 1.617.300