• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 6:54:32 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
86,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-0,91%)
Tham chiếu
87,60
Mở cửa
87,50
Cao nhất
87,50
Thấp nhất
85,00
Khối lượng
1.414.800
KLTB 10 ngày
1.532.780
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
76,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 74,80%
Sở hữu nước ngoài 25,01%
Sở hữu khác 0,19%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --- 3.548.397.981 74,98% 22/12/2021
Mizuho Bank, Ltd --- 711.552.379 15,04% 22/12/2021
GIC Private Ltd --- 94.442.442 2,55% 10/01/2019
CTCP FPT --- 43.235.549 1,17% 30/06/2018
CTCP Viễn thông FPT --- 20.562.268 0,55% 30/06/2018
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong --- 1.100.000 0,03% 30/06/2018
Đậu Thị Thúy Vân --- 75.974 0,00% 30/06/2021
Nghiêm Xuân Thành --- 59.025 0,00% 30/06/2021
Đàm Lam Thanh --- 55.594 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 9.910 0,00% 30/06/2021
Đào Hảo --- 8.253 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Mỹ Hào Thành viên HĐQT 7.012 0,00% 30/06/2021
Nghiêm Thị Thúy --- 6.061 0,00% 30/06/2021
Đào Minh Tuấn --- 5.810 0,00% 30/06/2021
Đỗ Thị Mai Hương Thành viên Ban kiểm soát 5.304 0,00% 30/06/2021
Trương Lệ Hiền --- 5.051 0,00% 31/12/2020
Lê Hoàng Tùng Kế toán trưởng 5.000 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Hồng Thắng --- 3.532 0,00% 30/06/2021
Phùng Nguyễn Hải Yến Phó Tổng giám đốc 3.281 0,00% 30/06/2021
Phạm Quang Dũng Chủ tịch HĐQT 3.281 0,00% 30/06/2021
La Thị Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát 3.281 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Dũng --- 3.105 0,00% 30/06/2018
Vũ Thị Vân Hường --- 2.523 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 2.270 0,00% 30/06/2021
Trương Thị Thúy Nga --- 2.147 0,00% 30/06/2018
Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc 197 0,00% 30/06/2021
Đinh Thị Thái Phó Tổng giám đốc 98 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Phương --- 68 0,00% 31/12/2019
Lê Đức Thành --- 51 0,00% 30/06/2020