• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:30:35 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
66,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,40 (-4,85%)
Tham chiếu
70,10
Mở cửa
69,60
Cao nhất
69,60
Thấp nhất
65,30
Khối lượng
2.203.700
KLTB 10 ngày
1.022.320
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
65,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
07/10/2022 66,70 3.369 3.015.903 1.534 3.073.474 -57.571 2.113.700 146.668.782
06/10/2022 70,10 1.365 1.033.162 1.010 1.291.648 -258.486 751.500 61.082.191
05/10/2022 71,50 1.155 1.093.788 983 1.463.124 -369.336 835.000 66.923.742
04/10/2022 71,30 2.194 2.332.656 1.398 1.782.660 549.996 1.280.900 90.514.235
03/10/2022 70,60 2.905 1.190.869 1.145 1.682.714 -491.845 894.900 66.316.060
30/09/2022 73,20 1.737 1.728.862 1.433 1.895.559 -166.697 1.262.400 131.046.716
29/09/2022 74,00 927 949.278 1.015 1.202.399 -253.121 587.800 44.055.522
28/09/2022 75,00 1.056 1.227.251 1.197 948.277 278.974 587.700 43.607.951
27/09/2022 74,30 1.263 893.360 1.355 1.787.786 -894.426 653.400 50.527.422
26/09/2022 75,00 2.348 1.964.563 1.332 2.259.584 -295.021 1.255.900 130.468.858
23/09/2022 75,90 2.698 1.626.617 1.186 1.625.904 713 1.034.100 80.928.378
22/09/2022 78,00 2.163 1.808.538 1.599 1.784.922 23.616 1.183.000 97.781.854
21/09/2022 78,90 1.362 917.900 986 1.035.276 -117.376 499.200 119.877.938
20/09/2022 79,20 861 774.995 1.038 1.001.308 -226.313 521.200 41.265.041
19/09/2022 78,80 1.291 1.329.879 2.010 1.841.863 -511.984 938.500 81.765.678
16/09/2022 80,00 946 1.828.224 1.784 3.499.232 -1.671.008 1.519.200 121.051.816
15/09/2022 79,20 1.234 1.116.947 1.519 1.090.410 26.537 611.900 63.785.100
14/09/2022 78,30 2.808 2.107.377 1.760 1.525.131 582.246 1.085.800 84.705.180
13/09/2022 78,60 2.132 1.696.604 2.491 1.814.555 -117.951 1.187.900 166.248.252
12/09/2022 79,10 1.865 1.219.874 1.886 1.175.196 44.678 700.800 81.127.328