• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 6:25:16 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
96,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,21%)
Tham chiếu
96,70
Mở cửa
96,80
Cao nhất
97,30
Thấp nhất
96,50
Khối lượng
731.500
KLTB 10 ngày
987.210
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
82,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
15/10/2021 96,50 1.130 1.747.900 1.693 1.585.900 162.000 731.500 70.793.000
14/10/2021 96,70 2.020 2.670.200 1.221 2.569.300 100.900 1.784.700 180.341.200
13/10/2021 97,00 1.570 1.896.400 1.629 2.764.200 -867.800 1.426.300 151.389.600
12/10/2021 97,00 969 1.151.300 1.241 1.592.000 -440.700 761.100 89.099.572
11/10/2021 97,50 1.263 2.238.200 2.141 1.746.300 491.900 1.096.000 115.011.000
08/10/2021 97,00 1.313 1.781.600 1.299 1.158.500 623.100 697.000 75.813.800
07/10/2021 96,80 1.271 1.523.100 1.166 1.160.400 362.700 797.200 81.176.000
06/10/2021 95,60 1.811 1.696.400 1.062 1.126.900 569.500 691.200 73.874.900
05/10/2021 95,60 1.150 1.649.500 1.041 1.386.800 262.700 973.700 101.986.400
04/10/2021 94,60 2.424 1.405.300 1.610 1.461.500 -56.200 913.400 90.858.280
01/10/2021 95,90 3.191 2.414.600 1.770 2.224.700 189.900 1.611.900 287.192.489
30/09/2021 97,20 2.549 2.028.000 1.911 2.030.400 -2.400 1.199.900 125.956.100
29/09/2021 98,50 1.127 1.107.000 886 1.268.200 -161.200 565.000 55.537.000
28/09/2021 99,20 844 1.060.800 772 972.100 88.700 484.500 56.086.000
27/09/2021 98,00 526 640.000 938 988.800 -348.800 465.500 51.542.680
24/09/2021 99,50 660 738.000 994 983.700 -245.700 454.700 45.251.680
23/09/2021 99,50 916 1.099.200 1.360 1.463.000 -363.800 676.000 75.516.000
22/09/2021 99,50 772 920.600 601 693.200 227.400 362.800 88.211.200
21/09/2021 98,00 955 1.415.500 907 1.448.500 -33.000 862.000 85.184.200
20/09/2021 99,60 1.359 2.264.500 2.332 2.412.500 -148.000 1.277.900 230.406.000