• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:38:53 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
89,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,00 (-2,20%)
Tham chiếu
91,00
Mở cửa
91,00
Cao nhất
92,00
Thấp nhất
89,00
Khối lượng
2.140.700
KLTB 10 ngày
2.197.350
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
76,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 89,00 2.463 3.085.300 1.723 3.367.900 -282.600 2.055.700 193.837.563
27/01/2022 91,00 2.484 2.846.500 2.286 2.830.800 15.700 1.732.900 159.569.938
26/01/2022 94,50 3.020 3.805.100 1.778 3.544.900 260.200 2.523.500 238.668.264
25/01/2022 95,80 2.016 3.497.100 2.878 3.456.400 40.700 2.396.600 222.679.610
24/01/2022 93,00 3.079 4.096.800 2.834 4.128.800 -32.000 2.728.300 247.672.000
21/01/2022 89,20 2.220 3.874.700 3.409 3.525.800 348.900 2.502.300 230.515.117
20/01/2022 87,10 2.603 4.158.200 2.196 4.536.300 -378.100 2.794.300 239.372.983
19/01/2022 86,80 1.264 1.369.400 1.518 1.970.600 -601.200 914.800 120.472.424
18/01/2022 87,60 2.065 2.797.700 2.503 2.866.300 -68.600 1.696.600 149.919.356
17/01/2022 86,20 2.445 4.809.600 3.984 4.263.800 545.800 2.628.500 228.580.834
14/01/2022 83,40 2.515 2.269.100 2.443 2.752.300 -483.200 1.522.100 128.287.016
13/01/2022 81,90 2.324 4.178.900 3.920 4.260.900 -82.000 2.532.800 210.435.300
12/01/2022 80,00 2.188 2.630.400 1.709 2.772.600 -142.200 1.801.500 182.464.665
11/01/2022 79,40 1.012 1.416.800 1.667 2.285.500 -868.700 952.700 85.722.860
10/01/2022 79,50 1.518 1.669.300 1.700 2.088.100 -418.800 1.097.000 91.388.004
07/01/2022 79,80 1.419 1.690.200 2.927 1.982.800 -292.600 966.200 76.421.000
06/01/2022 79,10 1.861 2.256.600 1.956 2.383.300 -126.700 1.215.600 95.889.710
05/01/2022 78,00 2.619 2.647.800 2.517 2.605.600 42.200 1.603.100 133.453.400
04/01/2022 79,00 1.891 1.962.200 1.519 1.813.200 149.000 1.133.800 89.414.575
31/12/2021 78,80 988 734.000 1.196 1.372.000 -638.000 422.000 33.292.000