• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 5:39:18 SA - Mở cửa
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
46,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-2,95%)
Tham chiếu
47,40
Mở cửa
46,45
Cao nhất
47,20
Thấp nhất
45,00
Khối lượng
4.424.800
KLTB 10 ngày
3.512.530
Cao nhất 52 tuần
104,70
Thấp nhất 52 tuần
19,75
26/07 VCI: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ hủy niêm yết chứng quyền - HOSE
21/07 VCI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đống Đa - HOSE
19/07 VCI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - HOSE
13/07 VCI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) - HOSE
12/07 VCI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
09/07 VCI: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
07/07 VCI: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng do UBCKNN cấp - HOSE
05/07 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 - HOSE
25/06 VCI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
25/06 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020 - HOSE
24/06 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 - HOSE
23/06 VCI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
23/06 VCI: Điều lệ công ty - HOSE
23/06 VCI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
23/06 VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Lan - HOSE
23/06 VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tô Hải - HOSE
18/06 VCI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Lan - HOSE
17/06 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu lần 04 năm 2021 - HOSE
17/06 VCI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tô Hải - HOSE
14/06 VCI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.113.500 11,80 -1,67%
AGR  1.519.800 12,15 -0,41%
APG  462.900 9,48 0,00%
APS  703.600 10,80 -2,70%
ART  2.021.100 8,30 0,00%
BMS  67.300 12,60 -2,33%
BSI  749.600 20,40 0,00%
BVS  420.400 27,00 1,89%
CSI  200 13,10 0,00%
CTS  869.100 20,35 0,74%