• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:00:31 CH - Mở cửa
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
61,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,60 (-2,52%)
Tham chiếu
63,50
Mở cửa
64,00
Cao nhất
64,00
Thấp nhất
61,50
Khối lượng
7.264.900
KLTB 10 ngày
4.487.540
Cao nhất 52 tuần
104,70
Thấp nhất 52 tuần
34,05
22/10 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 - HOSE
20/10 VCI: Chứng khoán Bản Việt lãi hơn 1.030 tỷ đồng sau 9 tháng - Người đồng hành
15/10 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021 - HOSE
15/09 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 6 năm 2021 - HOSE
08/09 VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Lan - HOSE
24/08 Hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo thoái vốn, doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ - Người đồng hành
23/08 VCI: Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên - HOSE
23/08 VCI: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 5 năm 2021 - HOSE
20/08 VCI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thi Lan - HOSE
13/08 VCI: Báo cáo TLATTC bán niên 2021 soát xét - HOSE
12/08 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 2 năm 2021 - HOSE
12/08 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 3 năm 2021 - HOSE
12/08 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 3 năm 2021 - HOSE
11/08 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 5 năm 2021 - HOSE
09/08 Tự doanh công ty chứng khoán lớn nắm giữ cổ phiếu nào? - Người đồng hành
02/08 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2021 - HOSE
27/07 VCI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 VCI: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ hủy niêm yết chứng quyền - HOSE
21/07 VCI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đống Đa - HOSE
19/07 VCI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  780.000 19,60 0,51%
AGR  2.505.000 16,70 -1,18%
APG  1.983.700 18,00 1,41%
APS  2.292.500 32,80 9,70%
ART  2.157.400 9,80 -2,00%
BMS  198.000 19,70 0,00%
BSI  930.500 32,00 1,27%
BVS  750.500 31,70 -2,16%
CSI  1.500 22,00 0,00%
CTS  1.644.200 27,30 -3,53%