• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 3:38:11 SA - Mở cửa
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
63,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,47%)
Tham chiếu
63,70
Mở cửa
63,30
Cao nhất
63,60
Thấp nhất
62,60
Khối lượng
4.352.200
KLTB 10 ngày
4.797.970
Cao nhất 52 tuần
104,70
Thấp nhất 52 tuần
27,80
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Bảo
Thành viên HĐQT Lê Phạm Ngọc Phương
Thành viên HĐQT Nguyễn Việt Hòa
Thành viên HĐQT Tô Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Lân Trung Anh
Thành viên HĐQT Trần Quyết Thắng
Trưởng ban kiểm soát Trương Ngọc Hoài Phương
Thành viên Ban kiểm soát Trương Thị Huyền Trang
Thành viên Ban kiểm soát Bùi Thị Minh Nguyệt
Tổng giám đốc Tô Hải
Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Hoàn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Bảo
Giám đốc Lý Điền Anh
Giám đốc Châu Thiên Trúc Quỳnh
Giám đốc Michel Tosto
Giám đốc Phạm Thị Thanh
Giám đốc Ngô Vinh Tuấn
Kế toán trưởng Đoàn Minh Thiện
Đại diện công bố thông tin Đinh Quang Hoàn