• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 8:39:01 SA - Mở cửa
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
63,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+1,11%)
Tham chiếu
62,80
Mở cửa
62,90
Cao nhất
66,00
Thấp nhất
62,70
Khối lượng
11.492.700
KLTB 10 ngày
5.593.470
Cao nhất 52 tuần
104,70
Thấp nhất 52 tuần
27,80
VCI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
07/09/2021 Trần Thị Lan --- Bán 1.455.000 Biểu đồ
25/08/2021 Trần Thị Lan --- Đăng ký bán 1.455.000 Biểu đồ
22/06/2021 Trần Thị Lan --- Đăng ký bán 300.000 Biểu đồ
22/06/2021 Trần Thị Lan --- Bán 300.000 Biểu đồ
22/06/2021 Tô Hải Tổng giám đốc Mua 300.000 Biểu đồ
22/06/2021 Tô Hải Tổng giám đốc Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
04/03/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 212.700 Biểu đồ
24/02/2021 Bùi Vũ Hoàng Tuyên --- Bán 13.000 Biểu đồ
09/02/2021 Bùi Vũ Hoàng Tuyên --- Đăng ký bán 13.070 Biểu đồ
09/02/2021 Tô Hồng Hà --- Bán 190.000 Biểu đồ
09/02/2021 Tô Hải Tổng giám đốc Mua 190.000 Biểu đồ
09/02/2021 Tô Hải Tổng giám đốc Đăng ký mua 190.000 Biểu đồ
04/02/2021 Tô Hồng Hà --- Đăng ký bán 190.000 Biểu đồ
03/02/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 500.000 Biểu đồ
19/01/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 500.000 Biểu đồ
13/01/2021 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 694.000 Biểu đồ
17/12/2020 Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng giám đốc Bán 205.170 Biểu đồ
11/12/2020 Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 205.170 Biểu đồ
21/10/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 500.000 Biểu đồ
02/10/2020 CTCP Chứng Khoán Bản Việt --- Bán 121.014 Biểu đồ