• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 7:35:32 SA - Mở cửa
CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCI : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
47,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,85 (+1,81%)
Tham chiếu
46,90
Mở cửa
47,20
Cao nhất
47,90
Thấp nhất
46,90
Khối lượng
3.484.300
KLTB 10 ngày
3.899.530
Cao nhất 52 tuần
104,70
Thấp nhất 52 tuần
20,10

Thông báo khi giá đạt: 45 49 51 ...
GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Thành quả đạt...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 15900,75 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 333,00 triệu
Cổ phiếu tự do 222,99 triệu
EPS 2.829
P/E 16,88
Doanh thu (4 quý) 2136,34 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 942,19 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 9410,28 tỷ
ROE (4 quý) 22,11%
Beta (120 tuần) ---

27/07 VCI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 VCI: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ hủy niêm yết chứng quyền - HOSE
21/07 VCI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đống Đa - HOSE
19/07 VCI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - HOSE
13/07 VCI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) - HOSE
12/07 VCI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
09/07 VCI: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
07/07 VCI: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng do UBCKNN cấp - HOSE
05/07 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 - HOSE
25/06 VCI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
25/06 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020 - HOSE
24/06 VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 - HOSE
23/06 VCI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
23/06 VCI: Điều lệ công ty - HOSE
23/06 VCI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.401.800 12,50 2,46%
AGR  4.652.900 13,15 6,91%
APG  896.000 9,69 0,52%
APS  1.045.500 10,80 1,89%
ART  1.517.300 8,60 1,18%
BMS  22.100 11,60 2,65%
BSI  1.308.500 21,50 3,37%
BVS  509.600 28,00 3,32%
CSI  0 13,10 0,00%
CTS  1.450.600 21,20 3,67%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận