• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:47:47 SA - Mở cửa
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:45:02 SA
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,50
Mở cửa
16,50
Cao nhất
16,50
Thấp nhất
16,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
260
Cao nhất 52 tuần
21,80
Thấp nhất 52 tuần
12,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Huy
Thành viên HĐQT Vũ Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT Huỳnh Thế Trung
Thành viên HĐQT Thân Thế Hà
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thúy Hồng
Thành viên Ban kiểm soát Chu Quang Minh
Thành viên Ban kiểm soát Trần Hải Yến
Tổng giám đốc Vũ Minh Phú
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Viết Cường
Phó Tổng giám đốc Trương Văn Đại
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Thiệp
Kế toán trưởng Nguyễn Tiến Đạt
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Tiến Đạt