• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:59:22 SA - Mở cửa
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:55:03 SA
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,50
Mở cửa
16,50
Cao nhất
16,50
Thấp nhất
16,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
260
Cao nhất 52 tuần
21,80
Thấp nhất 52 tuần
12,50
Doanh thu
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
16,62 tỷ 7,39 tỷ 5,14 tỷ 2,66 tỷ
Quý 2
29,48 tỷ 8,28 tỷ 8,46 tỷ 3,09 tỷ
Quý 3
29,35 tỷ 6,03 tỷ 8,60 tỷ ---
Quý 4
15,09 tỷ 5,46 tỷ 6,78 tỷ ---
Tổng
90,55 tỷ 27,16 tỷ 28,98 tỷ 5,75 tỷ
Lợi nhuận
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
1,95 tỷ 104,01 triệu 127,48 triệu 4,11 triệu
Quý 2
2,97 tỷ 1,76 tỷ 719,40 triệu 12,96 triệu
Quý 3
1,38 tỷ 601,40 triệu 38,29 triệu ---
Quý 4
2,10 tỷ 5,70 tỷ 85,92 triệu ---
Tổng
8,40 tỷ 8,17 tỷ 971,10 triệu 17,08 triệu
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2022)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu -63,55% -48,16% -15,82% 13,80% -8,79%
Lợi nhuận -98,20% -96,77% -98,02% 14,68% -7,13%
EPS cơ bản -98,20% -96,77% -98,02% 14,68% -7,13%
EPS pha loãng -98,20% -96,77% -98,02% 14,68% -7,13%
Tổng tài sản -6,42% -7,19% -8,56% -14,75% -10,99%
Chỉ tiêu tài chính