• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:05:52 CH - Mở cửa
CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
18,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,40
Mở cửa
18,40
Cao nhất
18,40
Thấp nhất
18,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
590
Cao nhất 52 tuần
21,80
Thấp nhất 52 tuần
13,70
VCM - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
11/08/2021 American LLC --- Bán 6.600 Biểu đồ
23/03/2021 American LLC --- Bán 5.400 Biểu đồ
18/01/2021 American LLC --- Bán 2.000 Biểu đồ
25/07/2019 American LLC --- Bán 4.400 Biểu đồ
25/09/2018 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Mua 30.000 Biểu đồ
10/09/2018 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
23/02/2018 Trần Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Mua 1.500 Biểu đồ
25/01/2018 Trần Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
20/12/2017 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Mua 24.000 Biểu đồ
21/11/2017 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
18/10/2017 Trần Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ
18/09/2017 Trần Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
28/02/2017 American LLC --- Mua 2.700 Biểu đồ
16/02/2016 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
19/01/2016 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
24/12/2015 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Mua 30.000 Biểu đồ
15/12/2015 Nguyễn Thị Thúy Thiệp Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
17/11/2015 Nguyễn Thị Thúy Thiệp Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 25.000 Biểu đồ
13/11/2015 Nguyễn Thị Thúy Thiệp Phó Tổng giám đốc Mua 23.400 Biểu đồ
20/08/2015 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ