• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 3:37:57 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
39,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,50 (-8,24%)
Tham chiếu
42,50
Mở cửa
41,10
Cao nhất
42,00
Thấp nhất
38,50
Khối lượng
291.600
KLTB 10 ngày
256.670
Cao nhất 52 tuần
45,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
30/11 VCR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
25/11 VCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
03/11 VCR: Thay đổi nhân sự - HNX
25/10 VCR: Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2021 - HNX
20/10 VCR: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
28/09 VCR: Ngày 04/10/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
22/09 VCR: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 30.000.000 cổ phiếu - HNX
20/08 VCR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
16/08 VCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/08 VCR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
10/08 VCR: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2021 đã được soát xét - HNX
08/08 VCR: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
08/08 VCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/08 VCR: Kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - HNX
23/07 VCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 VCR: Báo cáo tài chính văn phòng Quý 2 năm 2021 - HNX
21/07 VCR: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
21/07 VCR: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu - HNX
21/07 VCR: Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu - HNX
02/07 VCR: Ký Hợp đồng kiểm toán - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  984.100 24,50 -7,20%
AGG  926.900 43,00 -2,93%
API  393.800 73,80 -10,00%
ASM  6.344.200 18,90 -6,90%
BII  3.995.700 14,20 0,71%
BVL  2.600 29,10 -3,32%
C21  69.600 17,80 0,00%
CCI  1.400 24,15 -5,29%
CCL  604.700 16,15 -4,72%
CEO  5.691.000 39,20 -9,89%