• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.239,45 +7,79/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:59:56 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.239,45   +7,79/+0,63%  |   HNX-INDEX   294,55   +0,76/+0,26%  |   UPCOM-INDEX   83,89   +0,88/+1,06%  |   VN30   1.266,28   +13,02/+1,04%  |   HNX30   450,42   +2,19/+0,49%
12 Tháng Tư 2021 11:03:52 SA - Mở cửa
CTCP Vicostone (VCS : HNX)
Cập nhật ngày 12/04/2021
10:59:59 SA
94,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,32%)
Tham chiếu
94,30
Mở cửa
94,30
Cao nhất
95,10
Thấp nhất
94,00
Khối lượng
117.500
KLTB 10 ngày
307.420
Cao nhất 52 tuần
100,50
Thấp nhất 52 tuần
52,90
29/03 VCS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
26/03 VCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/03 VCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
24/03 VCS: VICOSTONE công bố giải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 - HNX
24/03 VCS: VICOSTONE công bố giải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ năm 2020 - HNX
24/03 VCS: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
23/03 VCS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
08/03 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
03/03 VCS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
24/02 Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết tự tin về năm 2021, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số - BizLive
23/02 VCS: Vicostone lên kế hoạch 2021 lãi hơn 1.900 tỷ đồng, tăng 15% - Người đồng hành
22/02 VCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/02 VCS: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HNX
03/02 VCS: VICOSTONE thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
03/02 VCS: VICOSTONE công bố Biên bản họp, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ - HNX
29/01 VCS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
29/01 VCS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
28/01 VCS: VICOSTONE công bố Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nha Trang - HNX
22/01 VCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
19/01 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  19.300 16,90 0,00%
ACE  100 31,80 0,63%
ADP  0 34,00 0,00%
BCC  765.700 12,90 0,00%
BDT  1.000 25,70 0,39%
BHC  0 2,40 0,00%
BMF  1.000 23,10 0,43%
BMP  74.600 61,50 0,00%
BT6  0 1,80 0,00%
BTD  5.400 32,60 -4,96%