• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 9:10:21 CH - Mở cửa
CTCP Vicostone (VCS : HNX)
Cập nhật ngày 28/09/2021
3:01:40 CH
123,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,80 (+3,17%)
Tham chiếu
120,00
Mở cửa
121,00
Cao nhất
124,60
Thấp nhất
120,00
Khối lượng
446.600
KLTB 10 ngày
397.520
Cao nhất 52 tuần
132,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Năng
Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Hưng
Thành viên HĐQT Trần Lan Phương
Thành viên HĐQT Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
Thành viên HĐQT Phạm Anh Tuấn
Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Bích Thủy
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chí Công
Phó Tổng giám đốc Đồng Quang Thức
Phó Tổng giám đốc Phạm Trí Dũng
Phó Tổng giám đốc Lưu Công An
Giám đốc chi nhánh Phạm Viết Toàn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Nga
Đại diện công bố thông tin Phạm Anh Tuấn