• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 4:18:17 CH - Mở cửa
CTCP Vicostone (VCS : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:03:39 CH
130,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-0,76%)
Tham chiếu
131,00
Mở cửa
130,60
Cao nhất
130,70
Thấp nhất
128,60
Khối lượng
403.800
KLTB 10 ngày
237.460
Cao nhất 52 tuần
132,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 3,71%
Sở hữu khác 96,29%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A --- 134.647.082 84,15% 30/06/2021
Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT 5.983.581 3,74% 30/06/2021
Phạm Thị Thanh Hương --- 5.455.514 3,41% 04/04/2018
Ninh Quốc Cường --- 5.010.730 3,13% 04/04/2018
Phạm Trí Dũng Phó Tổng giám đốc 353.391 0,22% 30/06/2021
Nguyễn Hữu Chương --- 252.070 0,16% 04/04/2018
Lưu Công An Phó Tổng giám đốc 206.261 0,13% 30/06/2021
Lương Xuân Mẫn --- 53.995 0,03% 30/06/2021
Công đoàn CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A --- 29.488 0,02% 12/10/2018
Phạm Anh Tuấn Tổng giám đốc 19.842 0,01% 30/06/2021
Đặng Ngọc Lượng --- 13.814 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Chí Công Phó Tổng giám đốc 10.975 0,01% 30/06/2021