• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 843,79 +5,99/+0,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:50:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    843,79   +5,99/+0,71%  |   HNX-INDEX   113,53   -0,49/-0,43%  |   UPCOM-INDEX   56,32   +0,27/+0,48%  |   VN30   786,68   +5,97/+0,76%  |   HNX30   211,08   -0,30/-0,14%
06 Tháng Tám 2020 1:53:58 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/08/2020
1:49:59 CH
44,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,46%)
Tham chiếu
43,80
Mở cửa
43,70
Cao nhất
44,60
Thấp nhất
43,40
Khối lượng
139.100
KLTB 10 ngày
174.450
Cao nhất 52 tuần
58,20
Thấp nhất 52 tuần
27,50
31/07 VEA: Báo cáo tài chính quý 2/2020 - HNX
31/07 VEA: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) - HNX
24/07 VEA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 - HNX
08/07 Lợi nhuận ước tính của 39 doanh nghiệp trong quý II - Người đồng hành
06/07 VEA: Bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HNX
03/07 VEA: Thay đổi nhân sự - HNX
03/07 VEA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
03/07 VEA: Bản sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động - HNX
02/07 VEA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
30/06 VEA: Họp ĐHĐCĐ - Bà Nguyễn Thị Nga đề nghị thời gian chia cổ tức, hoàn thành quyết toán cổ phần hóa - Người đồng hành
29/06 VEA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/06 VEA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/06 Lịch họp Đại hội đồng cổ đông tuần 29/6-30/6 - Người đồng hành
22/06 VEA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/06 VEA: Sẽ chia cổ tức bằng tiền gần 53% cho năm 2019 - Người đồng hành
01/06 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
28/05 VEA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
25/05 VEA: Đính chính thời gian thời gian tổ chức và thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2020 - HNX
22/05 VEA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - HNX
12/05 VEA: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMS  200 8,20 6,49%
CEG  0 13,40 0,00%
CKH  0 3,20 0,00%
CMK  0 8,30 0,00%
CTB  0 36,80 0,00%
CTT  100 12,90 9,32%
DZM  44.200 3,50 0,00%
FBC  0 4,60 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 27,00 0,00%