• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 4:46:17 CH - Mở cửa
CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:05:00 CH
74,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+6,60 (+9,66%)
Tham chiếu
68,30
Mở cửa
74,90
Cao nhất
74,90
Thấp nhất
74,90
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
1.550
Cao nhất 52 tuần
110,00
Thấp nhất 52 tuần
44,00
03/12 VET: Nghiên cứu sản xuất vắc xin dịch tả heo Châu Phi tại NAVETCO - Báo Nông nghiệp Việt Nam
21/10 VET: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
06/10 VET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
27/09 VET: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
17/08 VET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
01/08 VET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/07 VET: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
09/07 VET: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
12/05 VET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
06/05 VET: Thay đổi nhân sự - HNX
06/05 VET: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
06/05 VET: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
06/05 VET: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
29/04 VET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
20/04 VET: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
13/04 VET: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/04 VET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 VET: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
17/03 VET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
11/03 VET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên măm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  2.600 24,80 -2,75%
BCP  7.100 11,90 -0,83%
BIO  5.400 61,70 0,49%
CDP  3.600 19,00 3,83%
CNC  8.900 33,30 11,00%
DBD  93.600 56,00 0,00%
DBM  1.300 30,00 -3,23%
DBT  61.800 16,35 2,19%
DCL  164.500 39,00 -0,51%
DDN  40.000 20,60 -0,48%