• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:19:11 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,64%)
Tham chiếu
15,70
Mở cửa
15,70
Cao nhất
15,70
Thấp nhất
15,60
Khối lượng
16.600
KLTB 10 ngày
92.950
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
04/05 VFS: Thông báo nhận được Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam - HNX
23/04 VFS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
13/04 VFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
12/04 VFS: Chứng khoán Nhất Việt lên kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VFS - Thời báo tài chính VN
10/04 VFS: Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng vốn khủng và chuyển niêm yết - VietNam Finance
05/04 VFS: Thay đổi nhân sự - HNX
05/04 VFS: Thay đổi nhân sự - HNX
25/03 VFS: Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 8.800.000 CP - HNX
17/03 VFS: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
16/03 VFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/03 VFS: Đào Đức Anh - Ủy viên HĐQT - đã bán 1.995.000 CP - HNX
11/03 VFS: Phan Thành Đạt - Ủy viên HĐQT - đã mua 600.000 CP - HNX
11/03 VFS: Nguyễn Thị Thu Hằng - Khác - đã bán 2.237.500 CP - HNX
11/03 VFS: Trần Văn Dương - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 1.875.000 CP - HNX
11/03 VFS: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã bán 20.000 CP - HNX
11/03 VFS: Trương Văn Tiến - Thành viên BKS - đã mua 15.000 CP - HNX
11/03 VFS: Lê Thị Thùy Dung - Kế toán trưởng - đã mua 280.000 CP - HNX
11/03 VFS: Nguyễn Thị Thu Bình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 1.575.000 CP - HNX
08/03 VFS: Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 8.800.000 CP - HNX
07/03 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  41.700 16,70 -0,60%
AGR  508.100 9,54 3,70%
APG  1.790.200 6,30 1,61%
APS  1.225.300 13,20 0,00%
ART  1.249.200 4,70 0,00%
BMS  18.700 9,50 1,06%
BSI  384.000 21,60 -1,59%
BVS  64.600 18,10 1,12%
CSI  63.100 62,00 3,51%
CTS  505.500 14,80 2,07%