• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:05:22 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+3,65%)
Tham chiếu
13,70
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
13,50
Khối lượng
19.700
KLTB 10 ngày
59.170
Cao nhất 52 tuần
19,80
Thấp nhất 52 tuần
5,80
12/11 VFS: Ngày 18/11/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
11/11 VFS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/11 VFS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 39.250.000 cổ phiếu - HNX
25/10 VFS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
12/10 VFS: Điều lệ sửa đổi bổ sung - HNX
08/10 VFS: Trịnh Thị Lan - Thành viên BKS - đã mua 3.850.000 CP - HNX
06/10 VFS: Thông báo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết - HNX
06/10 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/10 VFS: Trịnh Thị Lan - Thành viên BKS - đăng ký mua 3.850.000 CP - HNX
30/09 VFS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - HNX
30/09 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
27/09 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/09 VFS: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - HNX
24/08 VFS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
18/08 VFS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
12/08 VFS: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
12/08 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
11/08 VFS: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
21/07 VFS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
01/07 VFS: VFS-Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  250.000 23,90 3,46%
AGR  1.274.900 21,00 2,94%
APG  806.000 17,50 5,11%
APS  1.346.800 26,10 -0,38%
ART  5.080.000 10,00 9,89%
BMS  88.300 18,80 3,87%
BSI  422.700 35,30 2,17%
BVS  168.700 35,50 4,11%
CSI  60.900 62,50 5,57%
CTS  1.324.600 38,60 0,13%