• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 11:54:49 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,36%)
Tham chiếu
12,70
Mở cửa
13,00
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
1.725.800
KLTB 10 ngày
92.770
Cao nhất 52 tuần
14,20
Thấp nhất 52 tuần
5,80
12/10 VFS: Điều lệ sửa đổi bổ sung - HNX
08/10 VFS: Trịnh Thị Lan - Thành viên BKS - đã mua 3.850.000 CP - HNX
06/10 VFS: Thông báo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết - HNX
06/10 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/10 VFS: Trịnh Thị Lan - Thành viên BKS - đăng ký mua 3.850.000 CP - HNX
30/09 VFS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - HNX
30/09 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
27/09 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/09 VFS: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - HNX
24/08 VFS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
18/08 VFS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
12/08 VFS: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
12/08 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
11/08 VFS: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
21/07 VFS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
01/07 VFS: VFS-Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
23/06 VFS: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - HNX
14/06 VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/05 VFS: CBTT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ - HNX
12/05 VFS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.328.100 20,20 6,88%
AGR  3.516.700 17,50 0,00%
APG  2.596.900 18,15 -2,16%
APS  1.572.200 26,90 7,17%
ART  1.910.100 9,80 -1,01%
BMS  726.700 22,20 -5,53%
BSI  719.700 31,40 0,64%
BVS  944.300 34,00 3,03%
CSI  200 23,00 -3,77%
CTS  749.300 28,50 -0,35%