• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:32:40 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,64%)
Tham chiếu
15,70
Mở cửa
15,70
Cao nhất
15,70
Thấp nhất
15,60
Khối lượng
16.600
KLTB 10 ngày
92.950
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Anh
Phó Chủ tịch HĐQT Trần Anh Thắng
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Bình
Thành viên HĐQT Đào Đức Anh
Thành viên HĐQT Phan Thành Đạt
Trưởng ban kiểm soát Trần Văn Dương
Thành viên Ban kiểm soát Trịnh Thị Lan
Thành viên Ban kiểm soát Trương Văn Tiến
Tổng giám đốc Trần Anh Thắng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Bình
Kế toán trưởng Lê Thị Thùy Dung
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Thu Bình