• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.265,70 +32,32/+2,62%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:35:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.265,70   +32,32/+2,62%  |   HNX-INDEX   314,29   +8,33/+2,72%  |   UPCOM-INDEX   94,08   +0,96/+1,03%  |   VN30   1.309,13   +36,42/+2,86%  |   HNX30   567,36   +21,55/+3,95%
25 Tháng Năm 2022 1:44:03 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
1:35:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,90
Thấp nhất
16,40
Khối lượng
52.800
KLTB 10 ngày
124.960
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Doanh thu
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
8,16 tỷ 8,68 tỷ 12,70 tỷ 19,36 tỷ
Quý 2
14,50 tỷ 25,58 tỷ 32,22 tỷ ---
Quý 3
6,59 tỷ 16,35 tỷ 15,88 tỷ ---
Quý 4
19,29 tỷ 30,77 tỷ 74,74 tỷ ---
Tổng
48,54 tỷ 81,38 tỷ 135,54 tỷ 19,36 tỷ
Lợi nhuận
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
-1,94 tỷ 77,92 triệu 2,43 tỷ 6,97 tỷ
Quý 2
2,39 tỷ 6,72 tỷ 17,34 tỷ ---
Quý 3
-1,54 tỷ 6,93 tỷ 7,16 tỷ ---
Quý 4
7,81 tỷ 22,47 tỷ 62,41 tỷ ---
Tổng
6,71 tỷ 36,20 tỷ 89,35 tỷ 6,97 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 1/2022)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 52,51% 142,88% 66,53% --- ---
Lợi nhuận 186,50% 177,81% 143,52% --- ---
EPS cơ bản 46,37% 41,93% 62,89% --- ---
EPS pha loãng 46,37% 41,93% 24,42% --- ---
Tổng tài sản --- 67,07% -8,73% --- ---
Chỉ tiêu tài chính