• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:01:48 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
15,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,64%)
Tham chiếu
15,60
Mở cửa
15,50
Cao nhất
15,80
Thấp nhất
15,50
Khối lượng
14.300
KLTB 10 ngày
68.480
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
27/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
24/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
23/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
22/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
21/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
20/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
17/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
16/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
15/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
14/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
13/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
10/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
09/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
08/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
07/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
06/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
03/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
02/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0
01/06/2022 80.250.000 0 0 0 0 0 0