• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:29:28 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
15,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,64%)
Tham chiếu
15,60
Mở cửa
15,50
Cao nhất
15,80
Thấp nhất
15,50
Khối lượng
14.300
KLTB 10 ngày
68.480
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2022 +0,10/+0,64% 15,50 15,80 15,50 15,70 15,70 15,70 14.300
27/06/2022 -0,20/-1,27% 15,70 15,70 15,50 15,50 15,60 15,50 6.500
24/06/2022 -0,10/-0,64% 15,70 15,70 15,60 15,60 15,70 15,60 16.600
23/06/2022 -0,10/-0,63% 15,80 15,90 15,60 15,70 15,70 15,70 61.400
22/06/2022 0,00 / 0,00% 16,00 16,30 15,70 16,00 15,80 16,00 153.500
21/06/2022 -0,30/-1,84% 16,30 16,30 15,90 16,00 16,00 16,00 76.200
20/06/2022 -0,20/-1,22% 16,40 16,40 15,90 16,20 16,30 16,20 79.900
17/06/2022 -0,10/-0,61% 16,50 16,50 16,20 16,40 16,40 16,40 91.500
16/06/2022 -0,10/-0,60% 16,60 16,70 16,40 16,50 16,50 16,50 96.000
15/06/2022 +0,10/+0,61% 16,40 16,90 16,30 16,50 16,60 16,50 88.900
14/06/2022 +0,30/+1,85% 16,00 16,60 16,00 16,50 16,40 16,50 100.700
13/06/2022 -0,10/-0,60% 16,70 16,70 16,00 16,60 16,20 16,60 164.800
10/06/2022 0,00 / 0,00% 16,70 16,90 16,20 16,80 16,70 16,80 147.500
09/06/2022 -0,20/-1,18% 16,80 16,90 16,60 16,70 16,80 16,70 101.400
08/06/2022 +0,10/+0,60% 16,70 16,90 16,60 16,80 16,90 16,80 107.500
07/06/2022 0,00 / 0,00% 16,80 16,90 16,30 16,80 16,70 16,80 77.700
06/06/2022 0,00 / 0,00% 16,80 17,00 16,70 16,80 16,80 16,80 112.900
03/06/2022 +0,40/+2,41% 16,60 17,00 16,50 17,00 16,80 17,00 254.200
02/06/2022 0,00 / 0,00% 16,80 16,80 16,40 16,70 16,60 16,70 114.700
01/06/2022 +0,10/+0,60% 16,60 16,80 16,50 16,70 16,70 16,70 100.800