• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 8:33:51 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:02 CH
14,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,14%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
13,70
Khối lượng
20.000
KLTB 10 ngày
53.390
Cao nhất 52 tuần
19,80
Thấp nhất 52 tuần
5,80
VFS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/10/2021 Trịnh Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3.850.000 Biểu đồ
05/10/2021 Trịnh Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát Mua 3.850.000 Biểu đồ
23/09/2021 Trần Anh Thắng Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 4.287.500 Biểu đồ
23/09/2021 Trần Anh Thắng Tổng giám đốc Mua quyền mua 4.287.500 Biểu đồ
07/05/2021 Đào Đức Anh Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
13/04/2021 CTCP Cát Lợi --- Bán 0 Biểu đồ
09/04/2021 Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.980.000 Biểu đồ
09/04/2021 Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT Bán 1.980.000 Biểu đồ
08/04/2021 Đào Đức Anh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.980.000 Biểu đồ
15/03/2021 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 555.200 Biểu đồ
08/03/2021 CTCP Cát Lợi --- Bán 0 Biểu đồ
08/02/2021 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 555.200 Biểu đồ
28/01/2021 CTCP Cát Lợi --- Bán 784.800 Biểu đồ
30/12/2020 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 1.340.000 Biểu đồ
18/12/2020 CTCP Cát Lợi --- Bán 0 Biểu đồ
20/11/2020 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 1.340.000 Biểu đồ
06/11/2020 CTCP Cát Lợi --- Bán 0 Biểu đồ
08/10/2020 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 1.340.000 Biểu đồ
23/09/2020 CTCP Cát Lợi --- Bán 0 Biểu đồ
25/08/2020 CTCP Cát Lợi --- Đăng ký bán 1.340.000 Biểu đồ