• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:28:22 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,64%)
Tham chiếu
15,70
Mở cửa
15,70
Cao nhất
15,70
Thấp nhất
15,60
Khối lượng
16.600
KLTB 10 ngày
92.950
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
VFS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/03/2022 CTCP Amber Capital Holdings --- Mua 8.800.000 Biểu đồ
09/03/2022 CTCP Amber Capital Holdings --- Đăng ký mua 8.800.000 Biểu đồ
09/03/2022 Đào Đức Anh Thành viên HĐQT Bán 1.995.000 Biểu đồ
04/03/2022 Trần Văn Dương Trưởng ban kiểm soát Bán 1.875.000 Biểu đồ
04/03/2022 Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT Bán 20.000 Biểu đồ
03/03/2022 Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
03/03/2022 Đào Đức Anh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.995.000 Biểu đồ
03/03/2022 Nguyễn Thị Thu Bình Thành viên HĐQT Bán 1.575.000 Biểu đồ
03/03/2022 Nguyễn Thị Thu Bình Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.575.000 Biểu đồ
03/03/2022 Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT Mua 600.000 Biểu đồ
03/03/2022 Trần Văn Dương Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 1.875.000 Biểu đồ
03/03/2022 Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
03/03/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng --- Bán 2.237.500 Biểu đồ
03/03/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng --- Đăng ký bán 2.237.500 Biểu đồ
03/03/2022 Trương Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
03/03/2022 Trương Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát Mua 15.000 Biểu đồ
03/03/2022 Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng Đăng ký mua 280.000 Biểu đồ
03/03/2022 Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng Mua 280.000 Biểu đồ
06/10/2021 Trịnh Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3.850.000 Biểu đồ
05/10/2021 Trịnh Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát Mua 3.850.000 Biểu đồ