• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 3:53:18 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,89%)
Tham chiếu
15,90
Mở cửa
15,60
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
11.400
KLTB 10 ngày
43.490
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Giá đóng cửa ngày 15/09/2021
11,80 -0,10/-0,84%
Mở cửa 11,70
Cao nhất 11,90
Thấp nhất 11,20
Khối lượng 122.900
Giá điều chỉnh 11,80
Giá quá khứ của VFS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/09/2021 -0,10 / -0,84% 11,70 11,90 11,20 11,80 11,70 11,80 122.900
14/09/2021 -0,40 / -3,31% 11,90 12,30 11,70 11,70 11,90 11,70 133.300
13/09/2021 +0,20 / +1,65% 12,20 12,40 11,70 12,30 12,10 12,30 140.300
10/09/2021 -0,10 / -0,82% 12,20 12,40 11,90 12,10 12,10 12,10 186.500
09/09/2021 -0,20 / -1,60% 12,30 12,50 12,00 12,30 12,20 12,30 103.600
08/09/2021 -0,40 / -3,15% 12,50 12,80 12,20 12,30 12,50 12,30 96.700
07/09/2021 -0,50 / -3,91% 12,90 13,30 12,20 12,30 12,70 12,30 157.600
06/09/2021 +0,40 / +3,20% 12,70 13,20 12,60 12,90 12,80 12,90 139.100
01/09/2021 +0,40 / +3,25% 12,30 12,90 12,20 12,70 12,50 12,70 150.800
31/08/2021 +0,30 / +2,48% 12,60 12,70 12,00 12,40 12,30 12,40 97.100
30/08/2021 +0,80 / +6,84% 12,00 13,00 11,70 12,50 12,10 12,50 276.000
27/08/2021 -0,20 / -1,65% 12,00 12,10 11,00 11,90 11,70 11,90 183.200
26/08/2021 +0,20 / +1,68% 11,30 12,50 11,30 12,10 12,10 12,10 165.400
25/08/2021 -1,60 / -11,76% 12,40 12,40 11,60 12,00 11,90 12,00 236.900
24/08/2021 +0,40 / +3,23% 12,90 14,20 11,40 12,80 13,60 12,80 414.600
23/08/2021 +1,60 / +14,55% 12,00 12,60 11,70 12,60 12,40 12,60 328.000
20/08/2021 +1,40 / +14,14% 10,30 11,30 10,30 11,30 11,20 11,10 641.700
19/08/2021 +0,20 / +2,02% 9,60 10,20 9,40 10,10 9,90 9,92 236.200
18/08/2021 +0,10 / +1,01% 9,80 10,20 9,40 10,00 9,90 9,82 95.100
17/08/2021 +0,20 / +2,06% 10,30 10,50 9,70 9,90 9,90 9,72 94.700
16/08/2021 +1,20 / +13,33% 9,50 10,20 9,40 10,20 9,70 10,02 212.500
13/08/2021 +0,40 / +4,60% 8,70 9,20 8,60 9,10 9,00 8,94 112.400
12/08/2021 -0,10 / -1,14% 8,60 8,90 8,60 8,70 8,70 8,54 30.100
11/08/2021 +0,10 / +1,18% 8,50 9,20 8,50 8,60 8,80 8,45 66.500
10/08/2021 0,00 / 0,00% 8,50 8,60 8,30 8,50 8,50 8,35 60.600
09/08/2021 +0,20 / +2,35% 8,30 8,70 8,20 8,70 8,50 8,54 47.200
06/08/2021 -0,30 / -3,53% 8,50 8,50 8,20 8,20 8,50 8,05 107.300
05/08/2021 +0,30 / +3,57% 8,40 8,70 8,20 8,70 8,50 8,54 68.400
04/08/2021 +0,20 / +2,50% 8,10 8,60 8,10 8,20 8,40 8,05 68.600
03/08/2021 0,00 / 0,00% 8,10 8,10 8,00 8,10 8,00 7,96 34.400