• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:42:48 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:35:01 SA
18,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,53%)
Tham chiếu
18,80
Mở cửa
18,90
Cao nhất
18,90
Thấp nhất
18,60
Khối lượng
91.100
KLTB 10 ngày
194.090
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
8,50
Giá đóng cửa ngày 17/08/2021
9,90 +0,20/+2,06%
Mở cửa 10,30
Cao nhất 10,50
Thấp nhất 9,70
Khối lượng 94.700
Giá điều chỉnh 9,72
Giá quá khứ của VFS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/08/2021 +0,20 / +2,06% 10,30 10,50 9,70 9,90 9,90 9,72 94.700
16/08/2021 +1,20 / +13,33% 9,50 10,20 9,40 10,20 9,70 10,02 212.500
13/08/2021 +0,40 / +4,60% 8,70 9,20 8,60 9,10 9,00 8,94 112.400
12/08/2021 -0,10 / -1,14% 8,60 8,90 8,60 8,70 8,70 8,54 30.100
11/08/2021 +0,10 / +1,18% 8,50 9,20 8,50 8,60 8,80 8,45 66.500
10/08/2021 0,00 / 0,00% 8,50 8,60 8,30 8,50 8,50 8,35 60.600
09/08/2021 +0,20 / +2,35% 8,30 8,70 8,20 8,70 8,50 8,54 47.200
06/08/2021 -0,30 / -3,53% 8,50 8,50 8,20 8,20 8,50 8,05 107.300
05/08/2021 +0,30 / +3,57% 8,40 8,70 8,20 8,70 8,50 8,54 68.400
04/08/2021 +0,20 / +2,50% 8,10 8,60 8,10 8,20 8,40 8,05 68.600
03/08/2021 0,00 / 0,00% 8,10 8,10 8,00 8,10 8,00 7,96 34.400
02/08/2021 -0,10 / -1,22% 8,10 8,20 8,00 8,10 8,10 7,96 43.500
30/07/2021 0,00 / 0,00% 8,20 8,30 8,20 8,20 8,20 8,05 108.500
29/07/2021 +0,10 / +1,22% 8,20 8,30 8,10 8,30 8,20 8,15 18.600
28/07/2021 +0,10 / +1,23% 8,20 8,30 8,10 8,20 8,20 8,05 90.800
27/07/2021 +0,10 / +1,25% 8,20 8,30 8,00 8,10 8,10 7,96 78.100
26/07/2021 -0,20 / -2,44% 8,10 8,10 8,00 8,00 8,00 7,86 56.400
23/07/2021 -0,40 / -4,71% 8,20 8,20 8,10 8,10 8,20 7,96 7.000
22/07/2021 +0,30 / +3,66% 8,20 8,60 8,20 8,50 8,50 8,35 78.100
21/07/2021 +0,10 / +1,23% 8,20 8,60 8,10 8,20 8,20 8,05 74.900
20/07/2021 +0,10 / +1,22% 7,90 8,30 7,90 8,30 8,10 8,15 57.700
19/07/2021 -0,40 / -4,76% 8,00 8,40 8,00 8,00 8,20 7,86 85.100
16/07/2021 -0,10 / -1,19% 8,40 8,40 8,20 8,30 8,40 8,15 89.100
15/07/2021 +0,50 / +6,10% 8,20 8,80 8,20 8,70 8,40 8,54 37.500
14/07/2021 +0,10 / +1,23% 8,20 8,40 8,10 8,20 8,20 8,05 90.400
13/07/2021 +0,30 / +3,75% 8,40 8,50 7,90 8,30 8,10 8,15 40.200
12/07/2021 -0,90 / -10,11% 8,50 8,60 7,70 8,00 8,00 7,86 154.800
09/07/2021 -0,20 / -2,20% 9,10 9,30 8,50 8,90 8,90 8,74 95.100
08/07/2021 +0,10 / +1,11% 9,00 9,50 9,00 9,10 9,11 8,94 53.200
07/07/2021 -0,70 / -7,07% 9,30 9,40 8,60 9,20 9,00 9,04 214.200