• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,13 -2,07/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,13   -2,07/-0,16%  |   HNX-INDEX   302,55   -1,42/-0,47%  |   UPCOM-INDEX   92,47   -0,17/-0,18%  |   VN30   1.292,55   -1,24/-0,10%  |   HNX30   560,72   -2,79/-0,50%
16 Tháng Tám 2022 2:10:50 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 16/08/2022
2:05:02 CH
20,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+7,33%)
Tham chiếu
19,10
Mở cửa
19,00
Cao nhất
21,70
Thấp nhất
18,90
Khối lượng
573.400
KLTB 10 ngày
291.690
Cao nhất 52 tuần
21,70
Thấp nhất 52 tuần
9,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Amber Capital Holdings --- 8.800.000 10,97% 25/03/2022
Trần Anh Thắng Tổng giám đốc 8.613.000 10,73% 08/03/2022
Trịnh Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát 3.850.800 4,80% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Bình Thành viên HĐQT 800.000 1,00% 11/03/2022
Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT 600.000 0,75% 11/03/2022
Trần Văn Dương Trưởng ban kiểm soát 600.000 0,75% 11/03/2022
CTCP Cát Lợi --- 555.200 1,35% 23/04/2021
Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT 480.000 0,60% 11/03/2022
Đào Đức Anh Thành viên HĐQT 480.000 0,60% 14/03/2022
Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng 280.500 0,35% 11/03/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng --- 200.000 0,25% 11/03/2022
Trương Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát 15.500 0,02% 11/03/2022
Nguyễn Ngọc Bích --- 1.000 0,00% 31/12/2021
Lê Thanh Tùng --- 500 0,00% 31/12/2020