• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,00   -0,58/-0,65%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 3:01:59 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
2:55:02 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,89%)
Tham chiếu
15,90
Mở cửa
15,60
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,90
Khối lượng
11.400
KLTB 10 ngày
43.490
Cao nhất 52 tuần
19,90
Thấp nhất 52 tuần
7,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/07/2022 15,60 0 14.400 0 28.900 -14.500 11.400 174.580
30/06/2022 15,90 13 767.199 28 818.517 -51.318 12.100 10.167.350
29/06/2022 15,60 20 10.304 13 35.817 -25.513 3.000 46.850
28/06/2022 15,70 24 21.121 24 61.705 -40.584 14.300 224.840
27/06/2022 15,50 24 13.702 18 23.837 -10.135 6.500 101.250
24/06/2022 15,60 21 24.301 19 72.650 -48.349 16.600 260.400
23/06/2022 15,70 25 69.701 24 153.800 -84.099 61.400 963.730
22/06/2022 16,00 36 158.400 46 240.342 -81.942 153.500 2.422.030
21/06/2022 16,00 32 79.521 40 162.662 -83.141 76.200 1.222.620
20/06/2022 16,20 38 89.601 36 122.485 -32.884 79.900 1.298.770
17/06/2022 16,40 29 96.200 31 138.070 -41.870 91.500 1.497.690
16/06/2022 16,50 41 110.801 38 173.979 -63.178 96.000 1.587.530
15/06/2022 16,50 26 102.201 53 162.944 -60.743 88.900 1.479.570
14/06/2022 16,50 38 122.500 47 167.514 -45.014 100.700 1.656.160
13/06/2022 16,60 53 178.297 59 219.419 -41.122 164.800 2.663.020
10/06/2022 16,80 73 169.599 48 197.880 -28.281 147.500 2.460.641
09/06/2022 16,70 50 117.896 55 181.640 -63.744 101.400 1.706.600
08/06/2022 16,80 41 121.597 58 231.765 -110.168 107.500 1.813.310
07/06/2022 16,80 48 109.198 46 135.567 -26.369 77.700 1.299.890
06/06/2022 16,80 46 123.313 52 186.885 -63.572 112.900 1.900.690