• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 11:06:32 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
30,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,82%)
Tham chiếu
30,35
Mở cửa
30,40
Cao nhất
30,90
Thấp nhất
30,40
Khối lượng
95.300
KLTB 10 ngày
136.810
Cao nhất 52 tuần
39,00
Thấp nhất 52 tuần
18,60
30/06 VGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
20/05 VGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
13/05 VGC: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
13/05 VGC: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
13/05 VGC: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
13/05 VGC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
12/05 VGC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
06/05 VGC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS - HOSE
30/04 GEX: Báo lãi quý I tăng trưởng 211% nhờ tăng sở hữu tại Viglacera - VietNam Finance
28/04 VGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
27/04 VGC: Họp ĐHĐCĐ Viglacera: Bộ Xây dựng dự kiến thoái vốn trong năm 2022 - Người đồng hành
23/04 VGC: Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT và BKS - HOSE
22/04 VGC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
20/04 VGC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT - HOSE
09/04 VGC: Thông báo đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát - HOSE
07/04 VGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - HOSE
06/04 VGC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
30/03 VGC: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
30/03 VGC: Viglacera lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ năm 2021, rót thêm hàng nghìn tỷ vào các KCN - Người đồng hành
19/03 VGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  34.400 13,70 0,00%
ACE  6.000 36,30 -0,55%
ADP  200 27,00 -1,82%
BCC  345.300 10,20 2,00%
BDT  2.300 25,30 1,61%
BHC  0 2,20 0,00%
BMF  0 23,00 0,00%
BMP  50.200 55,80 -2,11%
BT6  0 2,10 0,00%
BTD  900 33,50 -1,47%