• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
21 Tháng Giêng 2022 10:18:29 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Rau Quả (VGP : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
27,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,00 (-9,80%)
Tham chiếu
30,60
Mở cửa
27,60
Cao nhất
27,60
Thấp nhất
27,60
Khối lượng
1.400
KLTB 10 ngày
150
Cao nhất 52 tuần
48,40
Thấp nhất 52 tuần
20,80
13/12 VGP: Thay đổi nhân sự - HNX
13/12 VGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
13/12 VGP: Thay đổi nhân sự - HNX
13/12 VGP: Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - HNX
18/11 VGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/11 VGP: Trần Thị Anh Thơ - Ủy viên HĐQT - đã mua 1.112.759 CP - HNX
28/10 VGP: Giải trình CLLN sau soát xét 06 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ - HNX
27/10 VGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/10 VGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
26/10 VGP: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán - HNX
24/10 VGP: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội không còn là cổ đông lớn - HNX
21/10 VGP: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
18/10 VGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/10 VGP: Trần Thị Anh Thơ - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.200.000 CP - HNX
13/08 VGP: Công văn xin hoãn công bố BCTC bán niên 2021 đã soát xét do dịch bệnh - HNX
05/08 VGP: Hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
23/07 VGP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
15/07 VGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
01/07 VGP: Thông báo về việc đưa cổ phiếu VGP ra khỏi diện bị cảnh báo - HNX
27/05 VGP: Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  9.200 87,00 -0,34%
ASG  33.100 28,60 0,00%
BLN  3.300 7,00 -5,41%
BSG  800 8,90 9,88%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  3.000 18,90 2,16%
CIA  4.500 13,80 -0,72%
CLL  5.800 32,90 1,86%
DL1  1.237.300 12,20 -2,40%
DNL  0 22,50 0,00%