• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:02:11 CH - Mở cửa
CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
14,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-2,05%)
Tham chiếu
14,60
Mở cửa
14,50
Cao nhất
14,70
Thấp nhất
14,20
Khối lượng
124.600
KLTB 10 ngày
186.180
Cao nhất 52 tuần
25,50
Thấp nhất 52 tuần
6,50
25/06 VGS: Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
24/06 VGS: Ngô Vi Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 14.560 CP - HNX
27/05 VGS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
24/05 VGS: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HNX
07/05 VGS: Điều lệ Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE - HNX
04/05 VGS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
04/05 VGS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
22/04 VGS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
19/04 VGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
19/04 VGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/04 VGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/04 VGS: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2020 so với năm 2019 - HNX
13/04 VGS: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
13/04 VGS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
07/04 VGS: Nguyễn Thị THúy - Trưởng phòng Tài chính kế toán - đã bán 17.900 CP - HNX
29/03 VGS: Chủ tịch và người liên quan muốn sở hữu 80% Ống thép Việt Đức không cần chào mua công khai - Người đồng hành
26/03 VGS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/03 VGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/03 VGS: Nguyễn Thị THúy - Trưởng phòng Tài chính kế toán - đăng ký bán 17.900 CP - HNX
25/02 VGS: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  38.300 3,50 -2,78%
DNY  12.000 2,50 13,64%
DTL  7.000 35,10 -0,57%
HMC  203.100 24,50 0,00%
HMG  0 8,60 0,00%
HPG  28.904.400 45,80 -2,97%
HSG  13.506.700 34,95 -3,72%
ITQ  1.049.000 5,10 0,00%
KKC  14.000 30,60 9,29%
KMT  0 9,50 0,00%