• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 1:16:17 CH - Mở cửa
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
10,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+7,37%)
Tham chiếu
9,50
Mở cửa
9,50
Cao nhất
10,20
Thấp nhất
9,50
Khối lượng
388.700
KLTB 10 ngày
808.050
Cao nhất 52 tuần
30,90
Thấp nhất 52 tuần
6,60
02/11 VGT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý 3/2022 (Công ty mẹ) - HNX
01/11 Vừa báo lãi tăng, doanh nghiệp dệt may lại lo thiếu đơn hàng - Báo Hải quan
01/11 VGT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ) - HNX
01/11 VGT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 - HNX
31/10 VGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/10 VGT: Dệt may Việt Nam đón đầu xu hướng vải tái chế - Báo Công thương
06/10 VGT: Dự báo 3 kịch bản xuất khẩu hàng dệt may năm 2023 - Báo Công Thương
23/09 VGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/09 VGT: Ưu tiên sử dụng hàng Việt - Báo Công Thương
09/09 VGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
05/09 VGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ) - HNX
12/08 VGT: Chủ động nguồn nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại - Tạp chí Công Thương
10/08 VGT: Ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022 - HNX
03/08 VGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 Trái chiều lợi nhuận quý 2 doanh nghiệp dệt may: VGT, TNG tiếp tục lãi lớn, chi phí cao ăn mòn lợi nhuận TCM, STK - BizLive
29/07 VGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
29/07 VGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
29/07 VGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
22/07 VGT: Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 - HNX
05/07 VGT: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  478.100 9,50 4,97%
AG1  0 5,40 0,00%
BDG  7.100 23,60 0,00%
BMG  0 26,00 0,00%
BVN  200 7,60 -14,61%
DCG  0 22,00 0,00%
DM7  200 23,00 0,44%
FTM  469.000 1,40 7,69%
G20  36.400 0,70 0,00%
GIL  1.377.800 25,25 6,99%