• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:16:29 SA - Mở cửa
CTCP Vinhomes (VHM : HOSE)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
82,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
82,20
Mở cửa
82,00
Cao nhất
82,80
Thấp nhất
81,60
Khối lượng
3.772.600
KLTB 10 ngày
7.384.720
Cao nhất 52 tuần
121,90
Thấp nhất 52 tuần
76,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Diệu Linh
Thành viên HĐQT Trần Kiên Cường
Thành viên HĐQT Cao Thị Hà An
Thành viên HĐQT Mueen Uddeen
Thành viên HĐQT Phạm Nhật Vượng
Thành viên HĐQT Phạm Thiếu Hoa
Thành viên HĐQT Varun Kapur
Thành viên HĐQT Hoang D. Quan
Thành viên HĐQT Ashish Jaiprakash Shastry
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Lê Vân Quỳnh
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Duyên
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Ngọc Lan
Tổng giám đốc Phạm Thiếu Hoa
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Khương
Phó Tổng giám đốc Mai Thu Thủy
Phó Tổng giám đốc Douglas Farrell
Phó Tổng giám đốc Phí Thị Thục Nga
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Dũng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Quang
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thu Hằng