• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 8:59:17 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/09/2021
2:59:39 CH
36,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
36,50
Mở cửa
36,60
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
36,10
Khối lượng
994.900
KLTB 10 ngày
1.806.620
Cao nhất 52 tuần
75,90
Thấp nhất 52 tuần
27,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ
Phó Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Sơn
Thành viên HĐQT Đỗ Xuân Hoàng
Thành viên HĐQT Hàn Ngọc Vũ
Thành viên HĐQT Nguyễn Việt Cường
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thùy Linh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Lương Thị Bích Thủy
Thành viên Ban kiểm soát Đào Quang Ngọc
Tổng giám đốc Hàn Ngọc Vũ
Phó Tổng giám đốc Ân Thanh Sơn
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Trung
Phó Tổng giám đốc Trần Nhất Minh
Phó Tổng giám đốc Hồ Vân Long
Giám đốc tài chính Hồ Vân Long
Kế toán trưởng Phạm Thị Minh Huệ
Đại diện công bố thông tin Ân Thanh Sơn