• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 3:31:11 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
36,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+2,27%)
Tham chiếu
35,20
Mở cửa
35,25
Cao nhất
36,20
Thấp nhất
35,20
Khối lượng
730.600
KLTB 10 ngày
855.070
Cao nhất 52 tuần
75,90
Thấp nhất 52 tuần
24,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,80/+2,27% 35,25 36,20 35,20 36,00 35,77 36,00 730.600
16/09/2021 +0,05/+0,14% 35,30 36,30 35,15 35,20 35,37 35,20 450.000
15/09/2021 -0,25/-0,71% 35,20 35,40 35,00 35,15 35,21 35,15 633.500
14/09/2021 -0,50/-1,39% 35,90 35,90 35,35 35,40 35,66 35,40 860.700
13/09/2021 -0,40/-1,10% 36,20 36,30 35,70 35,90 35,88 35,90 867.700
10/09/2021 -0,30/-0,82% 36,65 36,70 36,10 36,30 36,34 36,30 727.600
09/09/2021 +0,05/+0,14% 36,60 36,60 36,20 36,60 36,42 36,60 459.800
08/09/2021 +0,05/+0,14% 36,80 37,25 36,40 36,55 36,90 36,55 1.361.300
07/09/2021 +0,70/+1,96% 35,90 36,95 35,90 36,50 36,57 36,50 1.478.100
06/09/2021 -0,25/-0,69% 36,00 36,20 35,50 35,80 35,80 35,80 1.040.400
01/09/2021 -0,20/-0,55% 36,00 36,20 35,90 36,05 36,04 36,05 625.300
31/08/2021 -0,20/-0,55% 37,00 37,30 36,00 36,25 36,55 36,25 917.400
30/08/2021 +0,45/+1,25% 36,00 36,60 35,80 36,45 36,22 36,45 1.482.700
27/08/2021 -0,30/-0,83% 35,60 36,30 34,50 36,00 35,34 36,00 1.539.400
26/08/2021 -0,70/-1,89% 37,00 37,30 36,20 36,30 36,52 36,30 1.400.500
25/08/2021 +1,15/+3,21% 36,05 37,50 36,05 37,00 36,73 37,00 943.800
24/08/2021 -0,15/-0,42% 35,70 36,60 34,75 35,85 35,72 35,85 1.408.500
23/08/2021 -2,70/-6,98% 38,50 38,70 36,00 36,00 36,61 36,00 4.861.200
20/08/2021 -1,85/-4,56% 40,80 40,80 37,80 38,70 39,63 38,70 2.610.200
19/08/2021 -0,55/-1,34% 40,90 41,00 40,50 40,55 40,66 40,55 1.031.300