• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 2:49:38 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
36,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+2,27%)
Tham chiếu
35,20
Mở cửa
35,25
Cao nhất
36,20
Thấp nhất
35,20
Khối lượng
730.600
KLTB 10 ngày
855.070
Cao nhất 52 tuần
75,90
Thấp nhất 52 tuần
24,80
VIB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/08/2021 Lê Ngọc Bích --- Đăng ký mua 1.500.000 Biểu đồ
27/08/2021 Lê Diệu Linh --- Đăng ký bán 2.500.000 Biểu đồ
21/08/2021 Lê Ngọc Bích --- Mua 500.000 Biểu đồ
21/08/2021 Lê Diệu Linh --- Bán 870.000 Biểu đồ
16/08/2021 Nguyễn Quốc Nghị --- Bán 306.735 Biểu đồ
12/08/2021 Trần Đức Qúy --- Bán 700.000 Biểu đồ
28/07/2021 Nguyễn Quốc Nghị --- Đăng ký bán 306.735 Biểu đồ
26/07/2021 Nguyễn Xuân Dũng --- Bán 140.000 Biểu đồ
23/07/2021 Lê Ngọc Bích --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
23/07/2021 Lê Diệu Linh --- Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ
21/07/2021 Trần Nhất Minh Phó Tổng giám đốc Mua 700.000 Biểu đồ
15/07/2021 Nguyễn Quốc Nghị --- Bán 766.500 Biểu đồ
14/07/2021 Trần Đức Qúy --- Đăng ký bán 3.000.000 Biểu đồ
08/07/2021 Nguyễn Xuân Dũng --- Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
05/07/2021 Đặng Thị Thu Hà --- Mua 1.735.468 Biểu đồ
25/06/2021 Đặng Thị Phương Diễm --- Bán 140.000 Biểu đồ
22/06/2021 Trần Nhất Minh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
20/06/2021 Nguyễn Thị Tuyết Hà --- Bán 992.100 Biểu đồ
20/06/2021 Từ Anh Hào --- Bán 1.695.618 Biểu đồ
18/06/2021 Trương Lê Ngọc Trâm --- Mua 15.600 Biểu đồ