• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:57:11 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
36,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+2,27%)
Tham chiếu
35,20
Mở cửa
35,25
Cao nhất
36,20
Thấp nhất
35,20
Khối lượng
730.600
KLTB 10 ngày
855.070
Cao nhất 52 tuần
75,90
Thấp nhất 52 tuần
24,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 20,50%
Sở hữu khác 79,50%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Commonwealth Bank Of Australia --- 223.790.162 14,41% 09/06/2021
Đặng Khắc Vỹ Chủ tịch HĐQT 82.541.963 5,31% 09/06/2021
Đỗ Xuân Hoàng Thành viên HĐQT 77.501.963 4,99% 09/06/2021
Trần Thị Thảo Hiền --- 55.119.162 3,55% 31/12/2020
Đặng Quang Tuấn --- 54.987.078 3,54% 31/12/2020
CTCP Uniben --- 52.313.166 3,37% 07/06/2021
Đặng Thị Thu Hà --- 46.485.616 2,99% 07/07/2021
Đỗ Xuân Thụ --- 43.683.594 3,94% 25/01/2021
Trần Đức Qúy --- 20.488.000 1,32% 16/08/2021
Trần Thị Thu Hương --- 10.148.502 0,65% 16/08/2021
Hồ Vân Long Phó Tổng giám đốc 4.757.293 0,31% 09/06/2021
Đặng Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT 4.200.939 0,27% 11/06/2021
Lê Thị Phiệt --- 4.000.000 0,36% 04/01/2021
Ân Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc 3.306.882 0,21% 31/12/2020
Hàn Ngọc Vũ Tổng giám đốc 3.217.135 0,21% 16/08/2021
Lê Diệu Linh --- 2.770.280 0,18% 24/08/2021
Đỗ Xuân Hà --- 2.400.002 0,15% 31/12/2020
Lê Ngọc Bích --- 1.900.120 0,12% 24/08/2021
Đinh Thị Thanh Ký --- 1.883.000 0,12% 11/06/2021
Nguyễn Thị Tuyết Hà --- 1.573.873 0,10% 24/06/2021
Đỗ Xuân Sơn --- 1.500.000 0,14% 01/02/2021
Trần Nhất Minh Phó Tổng giám đốc 1.149.453 0,07% 22/07/2021
Phạm Thu Hà --- 1.042.181 0,07% 31/12/2020
Đỗ Thu Giang --- 1.000.000 0,09% 01/02/2021
Phạm Thị Kim Ngọc --- 707.620 0,06% 30/07/2020
Hà Hoàng Dũng --- 563.207 0,04% 31/12/2020
Trần Tuấn Minh --- 550.336 0,05% 13/05/2021
Nguyễn Xuân Dũng --- 452.642 0,03% 16/08/2021
Lê Quang Trung Phó Tổng giám đốc 328.302 0,02% 31/12/2020
Đặng Thị Phương Diễm --- 322.942 0,02% 29/06/2021
Hoàng Linh --- 223.312 0,01% 24/08/2021
Trịnh Thanh Bình --- 131.482 0,01% 19/09/2018
Nguyễn Lương Thị Bích Thủy Thành viên Ban kiểm soát 75.980 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Thùy Linh Trưởng ban kiểm soát 70.992 0,00% 31/12/2020
Trương Lê Ngọc Trâm --- 69.092 0,00% 21/06/2021
Vương Thị Huyền --- 61.482 0,01% 22/05/2019
Phạm Thị Minh Huệ Kế toán trưởng 33.938 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Huy Võ --- 24.076 0,00% 31/12/2020
Đào Quang Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 16.518 0,00% 31/12/2020
Từ Anh Hào --- 12.992 0,00% 24/06/2021
Tăng Hoàng Quốc Thái --- 5.000 0,00% 10/06/2021
Nguyễn Hoàng Hải --- 1.020 0,00% 31/12/2020