• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.457,84 +11,07/+0,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:04:57 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.457,84   +11,07/+0,77%  |   HNX-INDEX   450,64   +4,23/+0,95%  |   UPCOM-INDEX   111,45   +0,60/+0,54%  |   VN30   1.518,66   +6,04/+0,40%  |   HNX30   757,35   +14,62/+1,97%
08 Tháng Mười Hai 2021 1:11:12 CH - Mở cửa
CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE : HNX)
Cập nhật ngày 08/12/2021
11:30:05 SA
8,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+9,09%)
Tham chiếu
7,70
Mở cửa
8,30
Cao nhất
8,40
Thấp nhất
7,90
Khối lượng
3.900
KLTB 10 ngày
3.330
Cao nhất 52 tuần
10,50
Thấp nhất 52 tuần
4,20
22/11 VIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/10 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
21/10 VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/10 VIE: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/08 VIE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
26/07 VIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 VIE: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
24/06 VIE: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành 2020 - HNX
14/06 VIE: Ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
24/05 VIE: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
24/05 VIE: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
04/05 VIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/04 VIE: Giải trình biến động LNST Quý 1/2021 trên 10% so với cùng kỳ năm trước - HNX
23/04 VIE: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
06/04 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/04 VIE: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
30/03 VIE: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
29/03 VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/01 VIE: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
21/10 VIE: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CKV  0 12,70 0,00%
ICT  13.000 19,60 0,00%
KST  0 25,50 0,00%
LTC  0 6,30 0,00%
MFS  3.500 34,20 3,95%
PMJ  0 22,00 0,00%
PMT  0 7,60 0,00%
SAM  918.100 19,00 3,26%
SMT  59.100 16,10 -1,23%
TST  0 12,50 0,00%