• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:56:32 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
15,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,30
Mở cửa
15,30
Cao nhất
15,30
Thấp nhất
15,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.600
Cao nhất 52 tuần
19,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
20/07 VIF: Tổng công ty nhận được QĐ giải quyết việc KDTM số 142/2021/VKDTM-PT ngày 07/07/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ kiện "Yêu cầu hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ" giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội - HNX
15/06 VIF: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội - HNX
18/05 VIF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
10/05 VIF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 - HNX
10/05 VIF: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 VIF: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
05/05 VIF: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
04/05 VIF: Thay đổi nhân sự - HNX
22/04 VIF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
19/04 VIF: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
07/04 VIF: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
07/04 VIF: Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế năm 2020 - HNX
02/04 VIF: Ngày 1/4/2021 Tổng công ty nhận được QĐ đình chỉ giải quyết vụ án KDTM số 20/2021/QĐST-KDTM ngày 19/03/2021 của TAND quận Hà Đông trong vụ kiện giữa Tổng công ty và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - HNX
02/04 VIF: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
02/04 VIF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
10/03 VIF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/03 VIF: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
08/03 VIF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
05/02 VIF: Tổng công ty nhận được QĐ sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2021/QĐST-KDTM ngày 01/02/2021 của TAND quận HBT - HNX
03/02 VIF: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BKG  168.500 10,25 -0,97%
CAP  12.500 64,00 0,00%
FRC  0 27,60 0,00%
FRM  0 20,00 0,00%
GTA  7.600 14,50 1,75%
MDF  4.000 11,60 0,00%
PIS  100 12,40 12,73%
PRT  1.000 14,70 0,00%
TQN  0 30,30 0,00%