• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:38:43 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF : HNX)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,40
Mở cửa
12,40
Cao nhất
12,40
Thấp nhất
12,40
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
970
Cao nhất 52 tuần
21,50
Thấp nhất 52 tuần
10,00
31/03 VIF: Báo cáo thường niên 2022 - HNX
14/03 VIF: Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
14/03 VIF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 - HNX
14/03 VIF: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) - HNX
14/03 VIF: Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố - HNX
23/02 VIF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
21/02 VIF: Ngày 20/02/2023 Tổng công ty nhận được Bản án dân sự số 94/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân Tỉnh Thái Nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/02/2023 Tổng công ty nhận được Bản án dân sự số 97/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân Tỉnh Thái Nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/2/2023 Tổng công ty nhận được bản án số 96/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND Tỉnh Thái nguyên - HNX
20/02 VIF: Tổng công ty nhận được Bản án số 99/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND tỉnh Thái Nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/2/2023 Tổng công ty nhận được bản án số 101/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND tỉnh Thái Nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/2/2023 Tổng công ty nhận được bản án số 102/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND Tỉnh Thái nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/2/2023 Tổng công ty nhận được bản án số 104/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND Tỉnh Thái nguyên - HNX
20/02 VIF: Tổng công ty nhận được Bản án số 103/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND tỉnh Thái Nguyên - HNX
20/02 VIF: Ngày 20/2/2023 Tổng công ty nhận được bản án số 100/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của TAND tỉnh Thái Nguyên - HNX
17/02 VIF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
01/02 VIF: Báo cáo tài chính quý 4/2022 - HNX
31/01 VIF: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ) - HNX
31/01 VIF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HNX
31/01 VIF: Ngày 30/01/2023, Tổng công ty nhận được Bản án phúc thẩm số 98/2022/DS-PT ngày 30/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BKG  65.100 3,80 0,53%
CAP  15.200 82,60 -1,55%
FRC  200 32,00 7,38%
FRM  0 14,00 0,00%
MDF  0 10,00 0,00%
PIS  0 22,30 0,00%
PRT  2.300 10,10 -3,81%
TQN  0 25,70 0,00%
VTQ  0 27,40 0,00%