• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:30:56 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:18 CH
16,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,30
Cao nhất
16,30
Thấp nhất
16,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.300
Cao nhất 52 tuần
19,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 49,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp --- 178.500.000 51,00% 30/06/2021
CTCP Tập đoàn T&T --- 140.000.000 40,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Phương Loan --- 115.900 0,03% 30/06/2021
Mai Quý Quảng Kế toán trưởng 14.400 0,00% 30/06/2021
Ngô Văn Thắng --- 13.000 0,00% 30/06/2021
Hồ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 7.000 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Khanh --- 6.300 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Khương Lâm Phó Tổng giám đốc 4.600 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Tân Việt --- 4.100 0,00% 31/12/2020
Ngô Thị Thúy Mai Phó Tổng giám đốc 4.000 0,00% 30/06/2021
Vũ Văn Hường Phó Tổng giám đốc 3.700 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Tấn Cường Thành viên HĐQT 3.600 0,00% 30/06/2021
Đào Quốc Hoàn Thành viên Ban kiểm soát 3.600 0,00% 30/06/2021
Ngô Thị Thu Hiền --- 3.500 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 2.700 0,00% 30/06/2021
Phí Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT 2.500 0,00% 30/06/2021
Ngô Gia Thắng --- 2.100 0,00% 30/06/2021
Đào Thị Mỹ Lương --- 2.000 0,00% 30/06/2021
Lê Thị Giang --- 1.400 0,00% 31/12/2020