• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 7:57:05 CH - Mở cửa
CTCP Thép Việt - Ý (VIS : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
16,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,91%)
Tham chiếu
16,45
Mở cửa
16,80
Cao nhất
16,80
Thấp nhất
16,40
Khối lượng
11.600
KLTB 10 ngày
11.020
Cao nhất 52 tuần
23,55
Thấp nhất 52 tuần
11,65
20/05 VIS: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
19/05 VIS: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan - HOSE
12/05 VIS: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
07/04 VIS: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
29/03 VIS: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Kinh doanh - HOSE
29/03 VIS: Quyết định của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
29/03 VIS: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng - HOSE
29/03 VIS: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ - HOSE
29/03 VIS: Link công bố Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021 - HOSE
29/03 VIS: Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS - HOSE
29/03 VIS: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/03 VIS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/03 VIS: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
17/03 VIS: Phương án khắc phục kết quả lỗ lũy kế của hoạt động SXKD - HOSE
12/03 VIS: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang điện cảnh báo - HOSE
12/03 VIS: Quyết định chuyển cổ phiếu sang diện cảnh báo - HOSE
04/03 VIS: Giải trình KQKD năm 2020 - HOSE
26/02 VIS: Thông báo thời gian và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
03/02 VIS: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/01 VIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  38.300 3,50 -2,78%
DNY  12.000 2,50 13,64%
DTL  7.000 35,10 -0,57%
HMC  203.100 24,50 0,00%
HMG  0 8,60 0,00%
HPG  28.904.400 45,80 -2,97%
HSG  13.506.700 34,95 -3,72%
ITQ  1.049.000 5,10 0,00%
KKC  14.000 30,60 9,29%
KMT  0 9,50 0,00%