• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:12:47 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán VIX (VIX : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
25,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+3,61%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
25,20
Cao nhất
25,85
Thấp nhất
25,00
Khối lượng
2.252.500
KLTB 10 ngày
4.250.240
Cao nhất 52 tuần
41,45
Thấp nhất 52 tuần
17,35
27/01 VIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
24/01 VIX: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của VIX - HOSE
14/01 VIX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020 - HOSE
04/01 VIX: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của VIT - HOSE
04/01 VIX: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của VHL - HOSE
30/12 Cuộc đua của các công ty chứng khoán: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào - Tinnhanhchungkhoan.vn
24/12 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
24/12 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
23/12 VIX: Tờ Trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH để tăng vốn điều lệ - HOSE
23/12 VIX: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
21/12 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng liên quan đến việc tư vấn phát hành trái phiếu - HOSE
10/12 VIX: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
26/11 VIX: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
23/11 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
23/11 VIX: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
23/11 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
18/11 VIX: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
17/11 VIX: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (điều chỉnh vốn điều lệ) - HOSE
17/11 VIX: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
08/11 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng cugn cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với THI - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  347.900 27,50 2,61%
AGR  760.600 19,10 0,53%
APG  516.000 17,40 0,58%
APS  608.200 27,00 2,66%
ART  1.970.200 10,00 5,26%
BMS  50.900 19,00 3,83%
BSI  1.822.100 39,00 7,00%
BVS  56.800 36,20 1,40%
CSI  44.400 62,40 1,79%
CTS  823.400 34,90 -1,69%