• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:48:55 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán VIX (VIX : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
14,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,74%)
Tham chiếu
14,40
Mở cửa
14,40
Cao nhất
14,95
Thấp nhất
14,40
Khối lượng
11.380.600
KLTB 10 ngày
10.994.900
Cao nhất 52 tuần
37,60
Thấp nhất 52 tuần
7,71
17/08 VIX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HOSE
15/08 VIX: Đính chính thông tin trên BCTC bán niên 2022 - HOSE
12/08 VIX: Phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
11/08 VIX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HOSE
11/08 VIX: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - HOSE
11/08 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HOSE
04/08 VIX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 - HOSE
03/08 VIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Dương Thị Hồng Hạnh - HOSE
29/07 VIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
19/07 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - HOSE
17/07 Lợi nhuận doanh nghiệp chứng khoán giảm theo thị trường - VietNam+
15/07 VIX: Người thân Phó Chủ tịch VIX bắt đáy cả chục triệu cổ phiếu tại vùng giá thấp - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
15/07 VIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Dương Thị Hồng Hạnh - HOSE
12/07 VIX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
11/07 VIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Tuấn - HOSE
06/07 VIX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
06/07 VIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
05/07 VIX: Ông Nguyễn Văn Tuấn muốn chi 10 tỷ gom 1 triệu cổ phiếu VIX - Vietnam Daily
04/07 VIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tuấn - HOSE
01/07 VIX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  232.600 20,20 0,00%
AGR  1.394.900 12,45 1,22%
APG  3.985.100 8,31 0,12%
APS  4.052.700 17,80 2,89%
ART  1.661.900 5,20 1,96%
BMS  200.400 11,50 -2,54%
BSI  924.100 31,05 -1,43%
BVS  481.500 24,10 2,12%
CSI  104.700 90,50 2,96%
CTS  1.298.000 24,00 -1,44%