• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:18:07 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
74,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,90 (+5,56%)
Tham chiếu
70,10
Mở cửa
70,00
Cao nhất
74,00
Thấp nhất
68,00
Khối lượng
3.700
KLTB 10 ngày
3.450
Cao nhất 52 tuần
89,20
Thấp nhất 52 tuần
18,00
30/09 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/09 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/09 VLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
17/08 VLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
16/08 VLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
01/08 VLA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
29/07 VLA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNX
27/07 VLA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
25/07 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/07 VLA: Đính chính báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 - HNX
14/07 VLA: Ngày 19/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1.997.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
11/07 VLA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
04/07 VLA: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 917.998 cổ phiếu - HNX
07/06 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/06 VLA: UBCK đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH của VLA. UBCK đề nghị VLA liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký VN để đăng ký lưu ký/niêm yết bổ sung - HNX
20/05 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/05 VLA: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
18/05 VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/05 VLA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
06/05 VLA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMT  800 17,90 2,29%
FPT  2.109.900 80,50 4,55%
HPT  0 18,40 0,00%
PAI  0 13,00 0,00%
PIA  0 28,70 0,00%
SBD  5.000 12,00 -7,69%
SGT  26.800 17,70 -1,67%
SRA  370.800 5,60 -1,75%
SRB  12.700 2,80 0,00%