• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 11:21:40 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
16,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,00
Cao nhất
16,00
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
5.010
Cao nhất 52 tuần
18,30
Thấp nhất 52 tuần
11,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 10,00%
Sở hữu nước ngoài 3,68%
Sở hữu khác 86,32%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Trọng Khang --- 269.800 24,98% 31/12/2020
CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín --- 119.200 11,04% 31/12/2020
Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc 108.000 10,00% 11/12/2020
Nguyễn Thành Tiến Chủ tịch HĐQT 98.100 9,08% 31/12/2020
Nguyễn Thu Hà --- 72.500 6,71% 31/12/2020
Trần Thị Thanh Hoa --- 47.600 4,41% 31/12/2020
Nguyễn Văn Thọ --- 43.500 4,03% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc 12.000 1,11% 31/12/2019
Lê Thành Anh --- 12.000 1,11% 31/12/2020
Vũ Trung Chính --- 5.000 0,46% 31/12/2020
Phạm Tuấn Anh --- 1.000 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thanh An --- 800 0,07% 30/06/2020
Trần Công Thanh --- 500 0,05% 31/12/2020